STRANDHOGG I ROMSDAL

I uke 3 fikk jeg den store glede å være med på en uke med møter, også denne gang sammen med Liv og Martin Schjølberg. Der fikk jeg også bo. Ikke uventet var det veldig kjekt.

Denne uka fikk jeg besøke bygder som jeg aldri har vært før, og det er noe som jeg setter stor pris på, men jeg setter også pris på de som kommer igjen og igjen.

På tirsdag startet vi opp med første møte, og det var på Hjelset, og så bar det til Tornes. Der hadde jeg vært før, og det var kjekt å treffe igjen de trofaste møtegjengerne. På torsdag tok vi ferje over Romsdalsfjorden og var på møte i Fiksdal, og fredag var det Tomrefjord. På lørdag formiddag var vi først med på formiddagstreff i Bud. Og om kvelden møte i Eidsvåg. Det siste møte var på Åndalsnes. På de siste to møtene var Nils Arve Solem med som sanger, og det var en fryd å høre.

Nils Arve Solem synger på Åndalsnes bedehus

Når jeg ser tilbake på denne uka, så er det med takknemmelighet. Takknemmelighet for at det fremdeles er noen som har trang til å samles om Guds ord, og takknemmelighet for å bli spurt om å være med.

Vi besøkte mange store bedehus, og det er mi bønn at vi får oppleve vekkelsestider igjen, slik at folk får trang til å samles om Ordet.

Takk til alle dere jeg fikk møte denne uka, og husk: Det er ikke fånyttes det vi holder på, for Guds ord vender ikke tomt tilbake.

Gud er på tronen ennu, og Han kommer sine i hu.

Gunnar Karlsen

Hovedbilde: Gunnar Karlsen på talerstolen i Åndalsnes bedehus