Ja! Lyset kom til oss….

De siste dagene har det vært skrevet både om lyset og mørket i norske medier. Sant og usant har stått svart på hvitt. Noen ganger blandet sammen, andre ganger litt mer hver for seg.

Mange av oss har de siste dagene feiret at Lyset kom til oss mennesker. I julen minnes vi, og feirer vi, at «soloppgang fra det høye gjestet oss». (Luk 1:78) Det smerter å se at så få i Norge feirer, takker og tar imot denne «gjest» som sendes oss. Han, som også har navnet Guds Ord, blir avvist av så mange.

Vi mennesker ble en dag tatt av mørkret. Djevelen, denne verdens fyrste, dåret nemlig Eva med sin list. Hun falt i djevelens snare. (2.Tim. 2:26) Lysten til å bli «som Gud» tok overhånd. (1.Mos. 3:5) Hun trodde på det djevelen sa, om at deres øyne ville bli åpnet. Djevelens løgnaktige ord ble til et begjær i henne. Guds ord om at «syndens lønn er døden», ble glemt et øyeblikk. Hun spiste av den frukten som Gud hadde sagt at de ikke skulle spise av. Hun gav også sin mann, og han spiste. Synden kom inn mellom mennesket og Gud. Skillet var et faktum.

Joda, øynene til Adam og Eva ble åpnet, slik at de så at de var nakne. Plutselig var de redde for den hellige Gud og de sprang og gjemte seg. Samtidig kom den åndelige blindhet inn i Adam og Eva. Mørkrets makt grep menneskene slik at den kom inn i menneskets innerste natur. Kjødet kaller bibelen det. Kjødet, den onde natur, går i arv. Den åndelige blindhet går i arv.

Inn i denne mørke verden fødes Guds sønn, som menneske, i en stall i Betlehem. Gud ville nemlig ikke at vi mennesker for evig skulle gå til grunne, i dette mørke.

Hvorfor sendte Gud sin Sønn? Han som også bærer navnet Lyset! Jo, engelen kom med budskapet: «For han skal frelse sitt folk fra deres synder». (Matt 1:21)

Gud hadde fredstanker. Frelsestanker med deg, med meg og for oss! Vi som bare har synd på synd og skyld på skyld overfor den levende, Hellige Gud.

Veien for Jesus gikk fra krybben og til korset. Hvorfor til korset?
Dit bar Jesus våre synder og vår syndeskyld. Det som skilte menneskene fra Gud, skulle betales. Dette kunne bare et menneske gjøre. Et menneske som var uten synd. Derfor måtte Jesus gå den veien. Gud la alle våre synder over på sin rene Sønn. På Golgata ble det holdt dom over alle våre synder. Syndens lønn er døden…….og Jesus døde………
Han roper ut: «Det er fullbrakt!». Det roper han ut til deg, til meg og for alle!
Der! – ble det en vei åpnet til Himmelen, til Gud og den nye jord.

Han utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud, det som gikk oss imot. Det tok han bort da han naglet det til korset. (Kol 2:14)

Tror du dette? Fatter du tillit til dette budskapet? Din synd er sonet og betalt for. Kom til Jesus og motta syndenes forlatelse og hans rettferdighet!

Jesus sier til ham: Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. (Joh. 14:6)

Jesus er klinkende klar på at det kun er én vei til den evige lysende Himmel. Til den nye jord, som ikke trenger lys av sol eller måne. Der er det Kristus som er Lyset.
Han er veien dit!

Guds vitnesbyrd er:
11 Og dette er vitnesbyrdet at Gud har gitt oss evig liv, og dette liv er i hans Sønn. 12 Den som har Sønnen, har livet. Den som ikke har Guds Sønn, har ikke livet. (1Joh 5:11f)

I Jesus har du det evige liv.
Det er lyst det!!!

Den som ikke har Sønnen …..han har ikke dette livet. Om du ikke har det, er du på vei til fortapelse. Ingen taler mer alvorlig om fortapelsens virkelighet enn Jesus. Les evangeliene og se!
Egentlig en forferdelig tanke at mennesker går fortapt…….spesielt når Gud har gjort alt som trengs gjøres for at du menneske skal få komme den nye jord, Himmelen.

Hvorfor er det så mange som rømmer vekk fra Jesus Kristus og hans innbydelse til å bli evig frelst? Så mange som sier nei til Han som er Lyset? Han som kom for å frelse oss……hvorfor holder menneskene seg borte fra samfunnet med Ham? Det har å gjøre med at menneskene elsker mørket fremfor lyset. Hvorfor gjør de det? Jo, fordi de vil ikke at syndegjerningene i deres liv skal bli refset. De vil leve videre i synden. Djevelen har blindet deres øyne. Han sår sine løyner, de tror ham og sitter bundet.

For Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. 18 Den som tror på ham, blir ikke dømt. Den som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne Sønns navn. 19 Og dette er dommen, at lyset er kommet til verden, og menneskene elsket mørket framfor lyset, for deres gjerninger var onde. Joh 3:17f

«DU dømmer meg!», sier du kanskje. «Jesus kom jo for å frelse, ikke for å dømme!». Det er sant! Men det er også sant at det felles en dom og den er det ikke undertegnede som feller, men Gud i sitt Ord. «er allerede dømt,………..dette er dommen……» kan du lese ovenfor.

Jeg står heldigvis ikke for den endelige dom! Jeg er jo ikke noe annet enn en synder som trenger å komme til Lyset…….. og få alt det jeg trenger, fra Gud. Syndenes forlatelse, nåde og fred.

Alt det får jeg i Jesus Kristus!

Kom til Jesus Kristus også du! Til Lyset, Veien og til Livet. Jeg lover deg ikke et liv som bare vil inneholde lette dager. Synden er med i alt, her i denne verden. Som et Guds barn vil du også få oppleve korset. Forfølgelse hån og spott.

Men det er for intet å regne imot det å eie syndenes forlatelse, i Kristus Jesus, og vandre i Ham som er Lyset……..på veien til Himmelen og den evige lysfest. Der er det nemlig ikke noe mørke, synd og død……Halleluja!

Bilde: Adobe Stock