Kjønnsidentitet, forvirring og Guds dom over oss…..

I lang tid har det vært arbeidet aktivt for å viske bort Skaperen og skaperordningene. Dypest sett vil mennesket inn på Guds plass. Forferdelige lover er allerede vedtatt av de folkevalgte styrer i Norden. Nye forslag, som ikke er til å tro at «oppegående» politikere en gang ville finne på å behandle, ligger nå klare til behandling.

Vi vil be deg om å se de to videoene som er lagt ved i dette stykket. De vil bli opplysende for deg enten du er bekjennende kristen eller ikke. For å forstå alvoret i intervjurunden til Hanna Lindholm, på et svensk universitet/høgskole, bør du se foredraget til Kjell Skartveit.

Vi er takknemlige til alle dere som engasjerer dere med opplysende og klargjørende synspunkt inn i denne forvirrede tid. Flere engasjerer seg politisk og i samfunnsdebatter på nasjonalt nivå. Dette er bra!

Samtidig så tror jeg at vi som kristenfolk i Norden aller mest trenger å vende oss til Herren i anger, bot og bønn. Den ugudelighet og udugelighet vi nå ser hos oss i Norden……. er en dom over oss og våre folk.
«Og ettersom de ikke brydde seg om å eie Gud i kunnskap, overgav Gud dem til et udugelig sinn, så de gjør slikt som ikke sømmer seg». Rom 1:28

Det er en forferdelig dom å komme inn under……når «Gud overgir» ett menneske eller et folk «til et udugelig sinn».
Den situasjon som vi har hatt de 40 siste år i Norden….. burde ikke ført til at det ble mindre bønn blant oss. Men sannheten er at på mange bønnens hus i Norden er det svært lite bønn.
De siste 10-15 årene har forvirringens ånd eskalert inn til og inn i store deler av folkene våre i Norden. Djevelen selv, hans åndehær, makter og myndigheter sår løgner i et enormt omfang …….og folkene tror løgnene. Også mange som bekjenner kristennavnet er blitt totalt forblindet.

Det burde være unødvendig å formane oss kristne på kne fremfor Gud Herren vår Skaper og frelser……..NØDEN hos oss og våre folk burde presset oss sammen!
Fremfor Herren Gud trenger vi først og fremst bekjenne våre egne synder.………og søke inn til Ham «som kan bryte lenker og løse trellers bånd». Dernest må vi be Han om nåde for oss selv og våre folk.

Om vi som kristenfolk ikke våkner…….. oss inn til Herren, Frelseren, Sannheten og Skaperen….gråter mitt hjerte med tanke på oss……..våre barn og barnebarn. Det gjelder evigheten! -og hvor den skal tilbringes for den enkelte av oss.

Gud ….Skaperen lar seg nemlig ikke viske bort. Han VAR, ER og kommer……

Hovedbilde: AdobeStock