Teamarbeid i Finnmark

Søndag ettermiddag holdt vi møte i Indre Billefjord kapell. Gradestokken viste 15 minusgrader da vi ankom. På kjøreturen kvelden før var temperaturen nede i minus 23 grader. Lokalbefolkningen nevnte ikke ett ord om at det var kaldt, det var vel helst undertegnede som var opptatt med temperaturer og værmeldinger. Det ble et godt møte i kapellet i Indre Billefjord og det var fint å stifte nye bekjentskaper.

I Indre Billefjord er det møter rett som det er. Flere organisasjoner er innom med Ordet i tillegg til gudstjenestene som holdes i kapellet. Det kommer også folk fra Sørlandet for å holde møte i Billefjord…….av og til.
Grunnen til at vi, Alta Frikirke og Sarepta stoppet her, var at det lå laglig til på veien hjem til Alta. Vi ble sååå godt mottatt og de fremmøtte ønsket oss veldig velkommen tilbake. Noen troende fra Lakselv, som var på møtet, ba oss innstendig om også å komme dit med møter. De syntes det var for galt at vi hadde kjørt rett forbi Lakselv.

Sarepta fortsetter med å sende forkynnere til Finnmark utover vinteren og våren. Det er avgjørende å følge opp med møtevirksomhet ……..… der en og annen begynte å få «smaken» på Ordet.

Det som kanskje har vært det mest spesielle på denne 10-dagers turen, er alle de samtalene og bønnene vi har hatt med frelste og ufrelste. Det har vært noen åpne dører inn til enkeltmennesker. Takk til alle dere som har vært med i bønn! Herren har svart og ledet. Takk også til alle dere som har gitt midler slik at vi kan reise til disse stedene.

Randi og Arne

Det har vært en stor styrke at vi har vært et team på fire personer som har reist sammen de siste dagene. Pensjonistene Randi og Arne har gjennom mange år stiftet bekjentskap med mye mennesker i Finnmark. Hjertelaget, nøden og bønnen: «at de må bli frelst» beskriver ekteparet godt.
Pastor i Alta Frikirke, Yngve Andersen, har en fin og lun tilnærming til mennesker, samtidig som han ikke holder på med å røre rundt grøten i det evige. «Har du fred med Gud» spurte han en kar. «Nei» kom svaret kontant. «Ja, ønsker du å få fred med Gud…..skal vi be i lag om det?», spurte Yngve…….Ja, så lå det plutselig til rette for ei bønnestund sammen med en som ikke hadde fred med Gud.
Fra Sarepta er det daglig leder, Hans Bergane, som har vært med. Han har forkynt Guds Ord disse dagene.

Yngve Andersen på husmøte
Hans Bergane på flyplassen i Alta

Samarbeidet mellom Alta Frikirke og Sarepta er ikke formalisert gjennom noen skriftlig avtale. Det trenger det heller ikke bli. Ledelsen i Frikirka i Alta og Sarepta har funnet sammen i dette at vi ønsker å bringe Guds Ord ut til steder der det er lite forkynnelse…..skape møteplasser mellom mennesker og Guds Ord. Det er det viktige for oss. Dette vil vi holde på med så lenge Herren åpner dører for det.

HB