«God nok som du er»?

De siste ukene har vi vært innom ulike bedehus og menigheter. Tre ganger har budskapet «du er god nok som du er» møtt oss. Da enten som skrift på vegg eller i blad. Er dette Jesu budskap?

Da Jesus vandret legemlig rundt her på jorden, var det først og fremst tollere og syndere som holdt seg nær til Ham. Var det fordi de var «gode nok som de var»? Nei! De hadde innsett at de slettes ikke var «gode nok som de var» – og derfor trengte de Jesus Kristus……Frelseren. Det er samme type mennesker som kommer nær til Jesus også i dag.

Preget det Jesu forkynnelse at menneskene var «gode nok som de var»? Nei, slettes ikke! Da hadde Jesus ikke trengt å komme til jord…….ikke trengt å gå veien til soningsstedet.

Når nå dette falske budskapet, «du er god nok som du er», brer om seg i bedehusbevegelsen, vil det føre mennesker bort fra Jesus og over til sin egen kristendom. Det er den mest naturlige veibane for et menneske. «Vi for alle vill som får, vi vendte oss hver til sin vei». (Jes. 53:6a) Til egenrettferdighetsveien « du er god nok som du er». På den veien kan vi finne sammen i flotte forsamlinger og katedraler. Vi kan ha på oss prestedrakter eller leve som en asket i en hule. Vi kan fylle forsamlingsrommene med aktiviteter, tanker fra Guds Ord og flotte opplevelser som rører. Men et budskap om at du slettes ikke er god nok som du er……… fortrenges.

Du er ikke «god nok som du er» dersom du:

  • Lyver
  • Er pengekjær
  • Bryter ekteskapet
  • Lever i homofilt samliv
  • Baktaler
  • Stjeler
  • Ikke holder hviledagen hellig

Ja, listen over kunne vært gjort lang. Når Jesus anvender budene inn i konkret veiledning …..står vi der alle som syndere. – Som slike som ikke er «gode nok som vi er».

Men husk! – Jesus viser aldri bort den som kommer til Han i nød for sin synd….. Husk en ting til!: «Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus!» Rom. 8:1

Jesus tale om synden i oss mennesker er hård. Så hård at mange som hørte Han tale rundt år 30… bare gikk bort fra ham. Tilbake stod av og til bare den lille flokk.
Også i dag går menneskene bort fra Jesu hårde tale om synden. De vil ikke møte Ham som sier: «Gå bort og synd ikke mer!». Det er en enklere vei som heller vil følges: «Jeg er god nok som jeg er»…..på den veien går det an at man har Jesunavnet på leppene, være religiøst aktiv eller inaktiv og man har lov til å leve i synd.

Men hør igjen: synderen….. som kommer til Jesus…….blir aldri vist bort! Sukket eller ropet «Gud vær meg synder nådig» følger alltid de som blir frelst og er frelst. Man kommer aldri lenger enn:

Du som freden meg forkynner, Du en Frelser jeg en synder,
Du men Amen, jeg med bønn, Du med nåden jeg med skammen
Å, hvor vi dog passer sammen, Du Guds salvede, Guds Sønn!

Det å komme og bli hos Jesus Kristus …….er å være hos Ham som «bryter lenker og løser trellers bånd». Det er å leve i nåden (Kristus) ….og av den. Det er å hvile på det fullbrakte > det som Gud har gjort…… samtidig som Jesu røst leder oss ut i en tjeneste og et annerledesliv der Han gir øye og hjertesmerte for all den legemlige og åndelig nød i denne verden. Livet med og i Kristus gir radikal kursendring i forhold til det naturlige menneskets veibane.

11 For Guds nåde er åpenbaret til frelse for alle mennesker. 12 Den (nåden) opptukter oss til å fornekte ugudelighet og de verdslige lyster, til å leve sedelig og rettferdig og gudfryktig i den verden som nå er, 13 mens vi venter på det salige håp og åpenbaringen av den store Guds og vår frelser Jesu Kristi herlighet, 14 han som gav seg selv for oss for å løse oss ut fra all urettferdighet, og rense for seg selv et eiendomsfolk, som med iver gjør gode gjerninger. 15 Tal dette, og forman og irettesett med all myndighet. La ingen forakte deg. Tit 2:11-15

La aldri «du er god nok som du er»-teologien bli nok for deg. Det er èn som er nok til frelse for deg! Det er Kristus….Han tar imot syndere………de som ikke er gode nok i seg selv.

Bilde: AdobeStock