Besøk fra Valencia

I helgen har det vært 12 spansktalende på besøk på Centro Sarepta. De fleste av dem kommer fra Ecuador, men bor i Valencia. Mange av dem var på leir på senteret i august, og hadde lyst til å komme tilbake – og de som ikke hadde vært her, hadde lyst til å oppleve senteret. Det var de selv som tok kontakt og spurte om de kunne få komme!

Det er som en liten familieleir med barn, unge og voksne. De har fellesskap seg innbyrdes, og med folk på huset. Latteren og smilet sitter løst, og de synes å stortrives. En liten jente sjarmerer alle!

Det viktigste er at de får lytt til forkynnelse av Guds ord. For enkelte av dem er det mangelvare. I det disse linjer skrives, lyder evangelisk sang på spansk fra møtesalen. Det har sneket seg inn noen dansker og nordmenn, så det synges en barnesang på norsk også! Flokken er samlet, og Jan-Tore Olsen forkynner for dem.

Kontakter og samlinger som dette er svært viktig for Sarepta sitt misjonsarbeid. I tillegg til forkynnelse og samtale, blir det opprettet kontakter med tanke på møtebesøk der de bor og nye besøk på senteret. Det er å håpe at noen av ungdommene også blir elever ved bibelskolen.

Dette helgebesøket er et uttrykk for at Sareptas kontaktnett stadig vokser, og at man stadig får nye inn under Ordets forkynnelse. Så er det et bønneemne at de må få se dypere inn i evangeliet, og få enda mer trang til å lese og høre Guds ord.

Bilde: AdobeStock