Nye oppgaver……nå i Danmark

Asger Refslund-Nørgaard var en av pionerne i Misjon Sarepta. I en krevende oppstartsfase var han med på legge til rette for arbeidet og han delte Ordet. Mange ble svært glad i Asger. Hans lune fremferd og hans gode vitnesbyrd var mange takknemlige for. Mange Sareptavenner har Asger på bønnelistene enda. Rett som det er får vi spørsmål om hvordan det går med Asger og hvor han er.

Fra 1. oktober starter Asger som evangelist i Indre Mission i Danmark. Han skal være en type «områdearbeider» i Region Nord, med fokus på Vendsyssel (Nordjylland). I utgangspunktet er han ansatt for en treårsperiode.

Asger Refslund-Nørgaard sier at han er svært takknemlig om noen av Sareptavennene fremdeles vil ha han på bønnelistene. «Det er uvurderlig stort å ha forbedere!», sier Asger.

Asger Refslund-Nørgaard

Asger har sendt oss disse bønneemnene:

  1. At jeg daglig må få nåde til å la Guds Ord virke inn i mitt sinn og i mitt liv, slik at jeg har noe å dele videre til andre.
  2. At Gud må utruste meg i oppgaven og gi inngang både på det menneskelige og åndelige plan.
  3. At de mange praktiske ting må falde på plass på en god og tjenlig måte.

Vi i Sarepta er glade for at det la seg til rette for Asger med en tjeneste i Norden…….som også ligger på oss som et kall. Vi ønsker deg Guds rike velsignelse i tjenesten Asger…….og gi fårene mat!……og tenk… om en eller to kunne få høre seg frelst ved at du får nåde til å peke på Ham som løser og frelser.