Nytt bibelskoleår er startet

Mandag 2. september startet et nytt bibelskoleår på Centro Sarepta. Det er tredjeåret siden oppstarten, og opplegget går etter samme lesten som de forrige år. Det er tre timer undervisning hver dag hele uken fra mandag til fredag, både på norsk og spansk – altså totalt seks timer undervisning hver dag. Det meste er i bibelfag, men det er også troslære, etikk, bønn, sjelesorg og andre fag.

I år er det tre volontører som følger den norske undervisningen fast. I tillegg er det gjester som følger undervisningen en uke eller mer, og noen som er i området, kommer innom på en del timer. På den spanske del er det en fast volontør, og noen som er innom på deler av undervisningen. I tillegg håper man på flere, særlig en god gruppe fra Sør-Amerika som vil komme om de får visum. Dette arbeides det intenst med, og det er et bønneemne.

Det er noen uker der det ikke er vanlig undervisning, men der volontørene er på utreise i Spania sammen med lærere. Disse ukene er senteret opptatt med skoler eller andre grupper som er på tur til Spania. I vinterferien er det fjelltur-leir.

Gjennom sommeren og i august har det vært oppløftende med bibelsommer, nordiske ungdomsleirer og familieleir på spansk. På leirene har det vært fulle hus, og etter den spanske leiren var det en stor gruppe som spurte om de kunne få komme en tur også til helgen – noe som er svært positivt.

Selv om man gjerne skulle hatt flere faste studenter og volontører, er det totalt sett mange som får mye bibelundervisning gjennom året, og det er gode eksempel på hva dette kan gjøre med enkeltpersoner.

Det er noen uker med fulle hus, men de fleste ukene er det plass til flere, så det er bare å hive seg rundt og få del i solid bibelundervisning samtidig som man får fine dager i Spania. Følger man en uke med bibelundervisning på Centro Sarepta, svarer det til tre møteuker på bedehuset, og så mye sammenhengende forkynnelse er det ikke mange bedehus som har.

Går man til hjemmesiden til Centro Sarepta, centrosarepta.no, finner man opplegget for bibelskolen under bibelkurs. Elles kan man ta kontakt via epost, post@centrosarepta.no, eller vi telefon +34 744 609 904.