GJENSYN MED STADSBYGD

Siste helga fikk undretegnede være med på møter i Stadsbygd – igjen, sammen med Liv og Martin Schølberg. Vi var også sammen der for to år siden. Det ble ei festhelg av de skjeldne.

Mange kom og de som kom tok seg god tid etter møtene – og de lyttet til budskapet. Alle møtene var godt forberedt av de lokale. Møtene startet fredag kveld.

På lørdag tok vi oss en tur på brukthandelen for å invitere til møtene, og så hadde vi møte på ettermiddag.

På søndag var vi på Omsorgsenteret, også det var veldig positivt, og så hadde vi kveldsmøte. Det kom veldig mange, og det var nesten vemodig at det var siste møtet – for denne gang.

Vi ser når vi reiser på plasser med lite annen kristen virksomhet, så har det skapt en ny hunger etter Guds ord. «Det går så mange som lengtar og lid. Finn ikkje vegen til fridomen ut.» Slik er det i Norge, og derfor må vi be om nåde til å peke på Jesus, så folk får oppleve sannhet i det som står: «Får da Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri.»

Så vil jeg bare få takke for at dere i Sarepta spør om jeg vil være med i tjenesten.

Til flokken i Stadsbygd vil jeg si: Takk for alt dere legger til rette for at Guds Ord også kan bli forkynt også der. Det er ikke fånyttes, og Guds Ord vender ikke tomt tilbake,

Broderhilsen Gunnar Karlsen