Støttene i bedehusbevegelsen

Den siste uka har Sarepta hatt møter på Sør-Vestlandet. I går kveld var jeg tilbake på Kvinlog bedehus – et bedehus jeg var mye innom på 90-tallet. Jeg blir glad når jeg treffer støttene igjen. Mange av de som sto der og bar arbeidet for 25 år siden ……….bærer enda.

Kvinlog Bedehus

I de fleste landsbygdas bedehus stiller de virkelige støttene opp når det er samlinger i hjemmet. De er glade og takknemlige når en Herrens tjener kommer med Guds mat. Jesu får har jo alltid vært slike som hører og følger………..Ham.

Dagen før Sareptamøtet på Kvinlog, var det begravelse av en søsknene i bedehusflokken. Ei eldre dame som nå er nådd hjem. Det er det det gjelder for oss alle! Nå hjem …..og være frelst for evig! Det er Herren som frelser og bevarer. «Ett er nødvendig» sier Jesus. Dette har støttene i bedehusarbeidet sett og tatt  konsekvensene av. De legger til rette for forkynnelsen av Ordet og går selv til bedehuset for å høre og vitne.

Ludvik Hope talte om pilarene i bedehuset. Jeg blir glad og takknemlig hver gang jeg ser dem og møter dem.

Bilde: AdobeStock