Styremøte og bibelhelg på Hilleren Misjonshus i Bergen

Denne helgen har Misjon Sarepta styremøte og bibelhelg på Hilleren Misjonshus. Øystein Rønhovde og Johannes Kleppa har en bibeltime hver kveld. Øystein holder seg innenfor temaet «Et møte med Jesus». Johannes Kleppa har tema om «Ordet om krossen – til frelse, til helging og til teneste.» Det har vært godt med folk på møtene og i går kveld måtte det settes ut flere stoler. Siste kvelden i denne bibelhelga er søndag 5. mai og det starter kl. 19.00. Velkommen!

Mellom bibeltimene er det enkel kaffeservering. Lørdag kveld ble det imidlertid litt ekstra servering. I og med at daglig leder i Misjon Sarepta, Hans Bergane, fyller år «omtrent på denne tiden».

Så ble det litt feiring av daglig leders 50-årsdag ….likevel.

Mirjam og Joel Dyrhovden deltar med sang hele helga. De formidler et budskap som med en vidunderlig fremførelse når inn til hjertene. Det går en «stille susen» (1.Kong. 19: 12-13) gjennom salen idet Herren taler gjennom sangen.

Mirjam og Joel Dyrhovden

Hele lørdagen ble brukt til styremøte. Et nesten fulltallig styre hadde kommet til Bergen, mens daglig leder på Centro Sarepta, Arild Melberg, og leder utland, Jan Tore Olsen, var med på videosamtale fra Spania. Denne gangen var også hovedkontakt Ung, Simon Syvertsen, med på en del av styremøtet. Det var til nytte for styret.

Styret pluss hovedkontakt UNG

Alle saker som behandles ses i lys av vårt inderlige ønske om å få være med å «skape møteplasser mellom Guds Ord og mennesker». Det er ikke noe mål å bygge organisasjon, men å få være ei lita grein som er med å bygge Guds rike.

Hovedbilde: Øystein Rønhovde