Ubergsmoen

Flaggene vaiet på full stang på Ubergsmoen da Sarepta kom dit for å ha møte kl. 11.00 den 1. mai! Vi er for tiden rundt om i Agder og Telemark med møter. På Ubergsmoen fikk vi praktisere spansken også . Flere som opprinnelig kommer fra Sør-Amerika….. kom til møtet.

En av søramerikanerne var spesielt takknemlig til Sarepta for at vi hadde vært med og utgitt andaktsboken «Ett er nødvendig» på spansk. Det ble til liv. Stadig deles denne gratisandaktsboken (spansk) ut både i Europa og Sør-Amerika.

Vi var 14 på møtet på Ubergsmoen. En svært ungdommelig forsamling gjorde nok til at taleren var litt kortere enn normalt. Etter møtet fikk vi grillmat ute på verandaen og vi fikk kaffe og kake.

I Telemark har det vært møter i Treungen, Bø og på Notodden. Kjekt var det å treffe en fritidspredikant på Notodden som besøker noen av disse hundrevis av stedene i Telemark og Agder som så sårt trenger forkynnelsen av Guds Ord. Be Herren drive ut flere forkynnere og evangelister!

Noe av det som gjorde meg svært trist var å høre vitnesbyrdet fra et ungt ektepar som hadde vært på et stort bedehusmøte……. der taleren åpenbart ikke gikk i Guds ærend. «Fremmed ild» (4M 26:61) inn på bedehusene har nok djevelen alltid prøvd å tenne, men når bedehusfolket aksepterer den og lever med den……. er det forfall…….og det ender i frafall fra den levende Gud.

I kveld 2. mai er det møte på Birkeland bedehus i Hægebostad. 3.-5 mai har vi bibelhelg på Hilleren Misjonshus i Bergen.  Der er også styret i Misjon Sarepta samlet og har styremøte hele lørdagen. En gjeng ungdommer besøker Forradal bedehus den 5. mai.