80-årsdag, frelsesbudskap og misjon.

I oktober 2018 fikk jeg være med som taler på Fjelleiren på Centro Sarepta. Der ble jeg blant annet kjent med en mann fra Radøy, Lars Nordanger. Gjennom uken utviklet dette seg til vennskap og snart fikk han fikk en ide: 2.påskedag 2019 ville han runde 80 år. Da ville han at jeg skulle komme i 80 årsdagen hans og ha en andakt. De som kom, skulle få gi en gave til Centro Sarepta, «Sareptakrukko» som han så fint kalte organisasjonen. 2 påskedag kom, og sammen med min kone reiste vi til Radøy for å være med i denne 80 årsdagen til Lars Nordanger. Jeg kjente han nesten ikke, men åndens samfunn bandt oss sammen og gjør at vi kjenner hverandre godt likevel.

Ordet jeg delte denne dagen var fra Rom 10.12. Her er ikke forskjell på jøde og greker. Alle har de samme Herre, som er rik nok for alle som påkaller ham. For hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst. Det er underlig at han er rik nok for alle, og det var viktig for meg å få formidle dette denne dagen. Alle som var der hadde sin livshistorie, og vi vet ikke hvem som var en kristen eller ikke. Men det er en som er rik nok for alle og han vil alle skal bli frelst. Det var derfor han kom, for å gi av sin rikdom til oss. Han blir ikke fattigere av å gi, men Guds rikdom er å gi på bakgrunn av det Jesus gjorde for oss, noe vi har blitt minnet om igjen nå i påsken. Han gir ved å gi oss syndenes forlatelse, og blir rikere av å gi. Du og jeg som kommer til troen er «lønn» for Jesu smerte og vi får del i hele Jesu rikdom, himmel og salighet. Hvem du enn er, hva du har gjort, tenkt eller sagt: Kommer du til Jesus i tro på han, blir du ikke avvist.

Jeg tenker ofte på at det er evigheten som er det viktige, og vil derfor være med å formidle et budskap som kan hjelpe mennesker på veien mot Himmelen. Om vi må reise langt eller kort, betyr ikke noe. Når Ordet blir forkynt, kan et menneske få møte Jesus til frelse og fornyelse. Ja ved Ordet kan Den Hellige Ånd virke slik at mennesker blir flyttet over i Guds rike ved troen på Jesus. Å leve under den lyskasteren gjør livet rikt og spennende, og vi reiste tilbake rike på takk. Det kom denne 80 årsdagen inn en stor pengesum til Centro Sareptas arbeid fra glade givere.

Lorents Nord-Varhaug