Stor takknemlighet på «småstedene»

Sarepta besøker stadig steder der det sjelden kommer forkynnere med budskap fra Herren. Som regel er det stor takknemlighet på disse stedene for at vi kommer med møter. På steder der det er slutt med møtevirksomhet …..møter vi vel heller ?-tegn ……om hvorfor vi plutselig dukker opp der. Men også på slike steder kan smaken på Guds ord komme og mennesker kan få høre seg frelst.

Odda bedehus

Hilleren, Hjellvik, Nese, Hatlestrand og Odda har de siste dagene fått besøk med forkynnelse av Guds Ord. Fra flere av stedene ble det sterkt uttrykket ønske om at vi MÅTTE komme snart tilbake med møter der forkynnelsen av Guds Ord er hovedsaken.

Det er en smerte å møte sulteforede sjeler……..

Stadig får vi også høre om at sjelefienden er på ferde med sitt såapparat. Mange sjeler blir villedet. Ledet bort fra Ordet…… og til mennesketanker.

Be om at Herren må drive arbeidere ut!

Hovedbilde: Hatlestrand gamleskule