Norden – forfall og frafall

Forut for det endelige frafall fra Herren skjer forfallet. Det skjer i et folk, en by, en bygd og hos det enkelt menneske. Mange av oss bekjennende kristne ser nok forfallet og frafallet i Norden og i vårt nærområde, men vi har kanskje vanskelig for å se det åndelige forfall i eget liv.

Tålmodig
Herren er voldsomt tålmodig med oss……midt i vårt åndelige forfall. Luk 13:7-9  7 «Han sa da til vingårdsmannen: Se, i tre år har jeg nå kommet og lett etter frukt på dette fikentreet, men ikke funnet noe. Hogg det ned. Hvorfor skal det stå her og utarme jorden? Men han svarte og sa til ham: Herre, la det få stå også dette året, til jeg får spadd opp rundt det og gjødslet det. Kanskje bærer det da frukt neste år. Gjør det ikke det, så får du hogge det ned.»

Fortvilet virkelighet
Det nye livet som ble født inn i oss ved Guds Ord og Guds Ånd….. næres ikke nok…. der det er næring å finne for dette Liv. Guds tanker, Hans Ord og Ånd har trange kår i forhold til det å få rom og plass hos oss. Det gis mye mer plass til lettsindig underholdning, underholdning generelt og nytelsespreget livsstil .……enn til Bibel, bønn, brødsbrytelse og brodersamfunnet. «Vi har det sååå travelt» med jobb og alle ting vi bare «må ha»  –  at «det ene nødvendige» glir bort fra vårt liv. Dette fører til at våre tanker, vårt sinn og våre liv blir mer og mer preget av denne verdens tankegang – og åndskraften forsvinner. Vi tror vi kan evangeliets budskap, men realiteten er at vi er på vei bort fra det.

Trenger og trenger ikke
Vi trenger ikke flere «kristelige» møter i Norden der samlingene i liten grad preges av Ordet og der Ordet tåkelegges eller læres galt. Vi trenger heller ikke flere bibelgrupper, cellegrupper eller foreninger der det, når samtalen om Bibelen endelig begynner, diskuteres opp og ned og i mente: «Har Gud virkelig sagt?». Noen grupper går til Ordet for å få vite hva Gud har sagt……ja, se det er bra! Men ofte lander slike diskusjonsgrupper ikke der.

Norden trenger møter preget av Ordet. Guds Ord sier oss at vi skal gi det rikelig rom blant oss. (Kol.3:16) Norden trenger forkynnere preget av Ordet. Norden trenger grupper og enkeltpersoner preget av Ordet og Guds Ånd. Der nådens Ord får trenge inn, blir dette en bestemmende makt inn i enkeltmenneskers liv og i brodersamfunnet. Når nådens og bønnens Ånd får rom kommer det andre prioriteringer inn i livet. Jobben og skolegangen gjøres flittig. Hjem og familie skjøttes etter beste evne. Midt i det at våre liv er helliget til en ganske alminnelig hverdagsgudstjeneste……. brenner det en hellig uro i hjerte, sinn og tanke: «Jeg og vi må være med å skape møteplasser mellom Guds Ord og mennesker». For: «mitt hjertes ønske er at de må bli frelst»!(Rom. 10:1). Bønnens Ånd gjør at vi ser vår svakhet i sjelevinnerarbeidet. Den driver oss til bønnestedet i hjemmet og i brodersamfunnet… der kanalene til Han som er Kraften stadig er åpne.

Hva er viktig
For deg og meg er det viktig med vekkelse og åndelig fornyelse. Det vil føre oss inn i en stilling der vi begynner å stille de rette spørsmålene. Spørsmål i forhold til det veldig korte livet som vi lever her på jorden og spørsmål i møte med Guds Ord. «Har Gud virkelig sagt?» blir da ofte byttet ut med «Hva sier Guds Ord om dette?» Bibelen blir det Ord som vi ydmykt tar imot. Ved at Ordet blir tatt imot virker dette en ekkofunksjon. Ordet får lyde ut fra oss. (1.Tess. 1:8) Vi kan ikke la være å tale om det vi har sett og hørt…….(Apgj. 4:20)

Be for og med oss
Misjon Sarepta vil, om Herren vil og vi får dager, sende ut flere forkynnere i Norden. Vi er sendt ut for å «spa rundt trær» som har fått røtter som næres i verden. Samtidig vil vi «gjødsle» slik at hovedrøttene (Bibel, bønn, brodersamfunnet og brødsbrytelsen) næres. Vi vil kalle mennesker inn til det fullbrakte. Til Guds frelse…..til Frelseren…. Jesus Kristus.
Be for oss som er ansatte og «frivillige» i Misjon Sarepta i dag:
1) At vi må få nåde til å være Guds sanne sendebud. Gud må få bruke de råd han vil for å gjøre oss til nettopp det.
2) Be om at Herren må reise opp nye nådegaver som vi kan kalle inn i frivillig og lønnet forkynnertjeneste. Be om mange!
3) Be om at nye støtter må reises opp. Støtter som lever med i kallet…… i bønn, offer og arbeid.