Når «smaken» kommer

Sist uke opplevde vi det igjen. Både i Valdres og i Romsdalen fikk mennesker «smaken» på Guds Ord slik at det umiddelbart spørres etter mer forkynnelse av Ordet. I tillegg kom det «møtefremmende» mennesker på mange av samlingene. At dette skjer har ikke først og fremst noe med talerne eller Sarepta å gjøre. Det er Herren som svarer på bønner som er bedt! Åpenbarings Ånd har vært til stede på møtene. Mange fikk smake….og se at Herren er god…..og at salig er den som tar sin tilflukt til Ham. ( Salme 34:9)

Sarepta har en del bønnegrupper rundt om i Norden. De legger alle møter som Sarepta har frem for Herren. Dette er avgjørende i den åndssituasjon som vi står i! I tillegg er det mennesker rundt om i Norden som trofast minner Herren om stedet de bor på og enkeltpersoner blir bedt ekstra for. Noen slike ildsjeler har også tro for forkynnelsen av Guds Ord og de legger til rette for dette.

Når nå Sarepta ønsker å utvide arbeidet i Norden ……..vil dette avhenge av at enda flere blir med i bevegelsen! Den bevegelsen som går inn til Herren i bønn og ut med Ordet. Ja, ut med Gaven fra Herren. Budskapet om det fullbrakte. Be Herren om at han igjen vil utgyte nådens og bønnens Ånd.

Det er tid for å velge hvem og hva man vil tjene!– nå i de siste dager. Dette er et høyst aktuelt vekkerop inn til oss bekjennende kristne i Norden. Selvlivet vårt får alt for mye oppmerksomhet. Vi «kristne» er blitt så preget av den ånd som styrer i tiden. Vi har lyttet til djevelen da han kom og viste oss alle de skatter som er i denne verden……..og vi sa ja takk. Ja takk til nytelseslivet….. nytelseslivet for selvlivet – som vi lever ut ……midt i det at vi springer hit og dit på religiøse aktiviteter for å prøve stille ropet fra sjelen som holder på å dø av sult og tørst.

Når man får smak på Ordet avsløres dette kortvarige nytelseslivet her på jorden. Jesus Kristus kommer og «løyser dei band som til verda meg bind». Det blir nød for min sjel. Han setter fri! Frelsen i Kristus alene gleder slik…. og gjør slik at det blir nød for å nå én sjel til med evangeliet.

Hovedbilde: Eide bedehus……. der Sarepta hadde 6 bibeltimer sist uke