Nyttårshilsen fra Misjon Sarepta

”Mettet med nåde, og fylt med Herrens velsignelse.”
Slik skildres Naftali sitt liv i 5. Mosebok 33:23.
Finere kan det ikke sies når det settes ord på den sanne rikdom.

”Naftali er en hind som er sluppet fri”, står det i 1. Mosebok 49:21.
Etter tiår i hans liv preget av løgn og falskhet, så er Naftali satt fri.
Lenkene er revet i stykker.
Han er mettet med nåde, og fylt med Herrens velsignelse.

Bak ham ligger et oppgjør med hele hans fortid, og et forunderlig møte med ham som bar navnet Sofnat-Paneah (verdens frelser).
Mot ham stråler de mange ubetingede løfter.
Foran ham ligger et liv i samfunn med den samme Sofnat-Paneah, og i det land som var gjort i stand for ham.

”Alt menneskets strev er for munnen, og likevel får han aldri stilt sin trang” Slik sier Salomo det i Predikantens bok 6:7.
”Sjelens sult blir aldri stilt”, står det i 2011-utgaven.

Tre tusen år senere kan vi fortsatt undres over menneskets strev, kanskje aller mest vårt eget, på jakt etter de mange ting som aldri kan stille vår sjels dype trang.
Midt i alt vårt kav og mas rekkes noen hender mot oss. ”Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile” (Matt. 11:28). Vidunderlige ord fra Jesu munn. Han innbyr vår sjel til hvile.

Det finnes en kilde som makter å stille sjelens sult.
Den kilden er det ingen som finner av seg selv.
Heller ingen som søker av seg selv.

Men det finnes en Gud som drar.
Det finnes en Ånd som roper: Kom!
Og det er en brud som sier: Kom!

Og den som tørster, han får komme! Og den som vil han får ta livets vann for intet!

Noe av det største vi fikk oppleve dette året var at enkeltmennesker for første gang fikk drikke av denne kilde. Av livets vann. Noen har fått drikke seg glad og fri, og til samfunn med Jesus. Mettet med nåde og fylt med Herrens velsignelse.

Vår største rikdom i 2018 var at også vi fikk drikke av denne kilde.

Så vil vi også i 2019 stille våre liv til Herrens rådighet, i visshet om at:

Den verste fattigdom

Det dypeste mørke..

Den tyngste byrde..

..er et liv uten kjennskap til Jesus Kristus.

Det største svik..

..er å la mennesker leve og dø uten å få bli kjent med Ham.