Bønnelisten blir lengere og lengere

«…Kall til misjon kjente vi på, men vi hadde ikke en spesiell nød for folkene i Sør-Europa. Det er annerledes nå! Til lengere vi bor her ……jo mer nød kjenner vi på……… og bønnelisten er blitt veldig lang…….».
Det er våre misjonærer, Maria og Johannes Thorlund, som sier dette. Undertegnede var på besøk i deres hjem i går kveld. Der fikk jeg litt mer innblikk i våre misjonærers hverdag.

Bønn
Maria og Johannes ber om hjelp til forbønn. Bønnelisten vår er blitt så lang og nøden er stor. Jeg lovet å videreformidle deres bønneliste til bønnegruppene i Norden, som samles regelmessig til forbønn for misjonen. Vi er glade for at det nå er blitt noen grupper/foreninger som står med i arbeidet på denne måten. Vi har også flere ganger (her på hjemmesiden) skrevet at vi ønsker å ha personer boende på Centro Sarepta…. for kortere eller lengere perioder. ……..som kan ha som primæroppgave å leve i bønn for arbeidet. Ta kontakt om du kjenner på kall til det.

Skole
Maria og Johannes har valgt å ha barna i spansk skole. Det er imidlertid blitt utfordrende, siden myndighetene nå har bestemt at all undervisning skal foregå på valenciansk. I friminuttene snakker elevene spansk, men i timene undervises det på valenciansk. I tillegg må barna også lære dansk skriftlig. Husk spesielt på misjonærbarna!!! Be for familien Thorlund og familien Olsen!

Hus
Siden det bare er Johannes som er i lønnet arbeid, har det vært utfordrende å få kjøpe seg hus for familien på seks. De leier nå et hus frem til 1. april. Etter dette vet de ikke hva som skjer. Be om at det må legge seg til rette for dem med et hus de kan bo i fast. Det vil ha mye å si for hele familien og spesielt for barna: Immanuel, Samuel, Jakob og Elias.

 

Daglig Leder

Hans Bergane