Styremøte og bibelhelg i Tromsø

Tre ganger i året samles styret i Misjon Sarepta (fysisk) til styremøte. Ofte legger vi til rette for bibelhelg samtidig. Denne gangen var møtene lagt til Norkirken i Tromsø.

En av sakene som styret hadde oppe denne helgen var utvidelse av arbeidet i Norden. Vi opplever åpne dører for Ordet…….. inn til steder der det sjelden eller aldri er møtevirksomhet lenger. Det er en nød og en smerte å se at mange mennesker i Norden vokser opp på steder der mulighetene til å få lytte til Ordet ikke er til stede.

Vi har ikke midler til det nå, men ber likevel misjonsfolket om å be til Herren om at Han må drive ut noen arbeidere til utadrettet møtevirksomhet i Norden. Be spesielt om evangelistnådegaven. Styret er innstilt på å ansette flere omreisende forkynnere i Norden i fremtiden.

I de vel fire årene Misjon Sarepta har eksistert, har vi prioritert resursene til etableringen av Centro Sarepta.  Centro Sarepta er vårt bibel- og opplæringssenter i Spania. Vi har nå 11 ansatte pluss mange frivillige lærerkrefter og vertskapsfunksjoner i forbindelse med arbeidet sør i Europa og over til den andre siden av havet. Be for arbeidet og arbeiderne!

 

Bilde: Styret i Misjon Sarepta. Tatt på Centro Sarepta