Målene og MÅLET

Mange av oss er mye på farten. Det å bo, leve og ta ansvar for at evangeliet når ut i mitt nabolag er det færre som har erfaring med. Noen skippertak innimellom, i kristelig arbeid, kan vi nok få tid til noen og enhver. Men de mange mål for menneskelivet gjør at det mer er «plikten» …..som holder en litt inne i «tjenesten»……. enn det er hjertenøden.

Det er godt å møte personer rundt om i landet som elsker menneskene i sin bygd eller by. Da samles de lokalt i de helliges samfunn. Der bærer de sammen .…nøden frem for sin Herre. De lytter til Ordet og de arbeider. Ofte i det stille. Det er få blogginnlegg, avisreportasjer eller facebookoppdateringer om at de har gjort ditt eller datt. Sitt daglige virke i arbeid, skole og lokalsamfunn gjøres med flid. De gir ofte avkall på mye av det menneskelivet kan by på. De er inne under Kristi kjærlighets tvingende makt. Tjenersinnet er født. MÅLET står klart for øyet. De er ventende på Herren…….og det viktige er å få være med å berge enda en sjel fra den evige fortapelse……..og enda en…..
Guds verk på Golgata, forlikelsen og den nye fødsel er grunnen til «annnerledeslivet» hos disse Herrens disipler.

I Vesten preges vi bekjennende kristne alt for mye av alle de mål vi vil oppnå i menneskelivet. Stadig nye trinn tas for å oppleve….. og vise frem vår vellykkethet….. det at vi nådde enda et av våre mange mål. Vi er blitt herrer over eget liv. Tiden, pengene og kreftene brukes i stor grad på egen underholdning og nytelse. De minuttene i uka som settes av til «kristenbolken» skal helst oppleves som underholdende. Vi kjører gjerne en time med bil for å kunne nyte i stedet for å yte en time lokalt.

 

Og det sørgelige er at MÅLET er blitt så underlig fjernt for mange av oss. Alle vil til himmelen, men få vil gå Veien.

-Og du som enda er på Veien…….vet så inderlig vel at det er av bare nåde at du er der…..

 

Da sa Jesus til disiplene sine: Om noen vil komme etter meg, da må han fornekte seg selv, ta sitt kors opp og følge meg. Matt 16:24

 

  1. Lev for Jesus, for alt annet Er ei verdt å kalles liv! :/: Til den vennen fremfor andre Helt og fullt ditt hjerte giv! :/: 
  2. Lev for Jesus! Verdens ære, Rikdom, herlighet og glans :/: Aldri kan ditt hjerte give Blott en times fred som hans.:/:
  3. Lev for Jesus, samle sjeler, Fylk dem under korsets flagg! :/: Skynd deg før enn natten kommer, Virk mens ennå det er dag! :/
  4. Tusen, tusen arme sjeler Lengter etter liv og fred, :/: Si dem noen ord om Jesus Før enn livets sol går ned! :/:
  5. Si dem hva du selv har funnet, Vitne om hva Gud deg gav! :/: Vis dem kjærlighetens kilde, Nådens hav du øser av! :/:
  6. Lev for Jesus, gi din Frelser Livets vakre ungdoms vår! :/: Gi ham og din manndoms styrke, Gi ham alderdommens år! :/:
  7. Gi deg helt! For han som ber deg, Selv har gitt seg helt for deg :/: Da han fattig og foraktet Gikk her nede korsets vei.:/:
  8. Gi deg helt! Og vit at ingen, Ingen det har angret på! :/: Lev for Jesus til du salig Får inn til   hans hvile gå! :/:

Lina Sandell t1873. Til norsk 1883

 

Bilder: Fotolia

Hovedbilde: Snart oppe ved ett av de mange mål som menneskelivet kan by på
Bilde 2: Penger kan få oss opp ett mål/trinn til. Den som har lite av penger er ofte like opptatt av å kravle seg opp som den som har mye.