Møter i Tydal og Selbu

Hjertelig takk til alle som har vært med å be for møtene i Tydal og Selbu! Fra flere steder i landet kom det meldinger som tyder på at misjonsfolket «lever med» i bønn…… på en spesiell måte…… når møtene legges til steder der det er få eller ingen møter. Det er avgjørende å ha et slikt misjonsfolk som bærer folket og forkynneren frem for nådens trone.

Mye av lørdagen ble brukt til å sitte på kafe i Tydal. Pensjonistforeningen i samarbeid med Sanitetsforeningen driver Kafe Posten. Mandag, onsdag, fredag og lørdag holder de åpent fra kl. 10.00-14.00. Dette er et godt tiltak som gir en møteplass for bygdefolket. Ca. 40 personer var innom på kafeen i åpningstiden på lørdag og de fleste hadde god tid til å prate.

Misjon Sarepta hadde leid lokalet fra kl. 14.00 for å holde møte. Noen få stoppet igjen og vi fikk et møte der åpenbarings Ånd tok Ordet og malte Guds kjærlighet til «verden». Ekstra gledelig var det at noen studenter og en nyutdannet lærer tok turen fra Trondheim for å støtte opp om møtene både i Tydal og Selbu på lørdagen. De deltok med flott sang og vitnesbyrd. Til møtet i Tydal kom det også noen venner fra Selbu. Det var de som hadde ordnet med kontakten inn mot Tydal og leien av lokalet.

Det var godt å forkynne Guds Ord også på møtene i Selbu. Det er virkelig noen sjeler som hungrer etter Guds Ord her….og de er så takknemlige.

Når Misjon Sarepta holder møter på steder der det er få eller ingen møter til vanlig, sendes det ikke rundt noen kollektkorg. Det er andre som «bærer» også der. Takk til deg som støtter opp om denne bevegelsen….som er i bevegelse ut med Ordet! Vår nød og hjertetrang er at Ordet må nå enda lengere ut slik at mennesker kan få høre seg frelst.

Hovedbilde: Ungdommer som deltok på begge møtene på lørdag

Bilde 2: Kafe Posten