Retningslinjer og veiledningsdokument vedtatt

To viktige dokument som vi har arbeidet med det siste året er nå vedtatt av styret. Det er dyktige personer «utenfor» Misjon Sarepta som la frem et forslag/utkast til retningslinjer for styret. Vi er svært takknemlige for det arbeidet denne gruppen har lagt ned i denne saken.

Ekstern gruppe skal behandle eventuelle saker

Vi har tidligere omtalt, her på hjemmesiden, viktigheten av at en ekstern kompetent gruppe skal behandle eventuelle saker som kan komme opp i organisasjonen. Dette skiller disse retningslinjene fra mange andre organisasjoners (religiøse og ikke religiøse) retningslinjer. En slik «ekstern gruppe» vil vi få på plass snart.

På hjemmesiden til Misjon Sarepta skrev daglig leder blant annet dette den 2. juli: «Det er dessverre ikke bare i politiske organisasjoner det kan oppstå «maktkamper» der uheldige «dommer» blir felt på sviktende grunnlag. Erfaringen med menneskenaturen sier oss at faren ligger snublende nær for oss til å beskytte en nær og god medarbeider som en har mye og god relasjon til. Samtidig er faren like overhengende for at man kan komme til å felle en hard og feilaktig dom over en medarbeider som man kanskje over år har hatt et anstrengt forhold til. Det at styret ser det som uheldig om daglig leder får for mange roller i en sak, fordi det skaper en uheldig maktkonsentrasjon der ingen kan overprøve daglig leders vurdering og skjønn……. er undertegnende helt enig i.  På denne bakgrunn er jeg svært takknemlig for at Misjon Sarepta sitt styre har sagt at det er en ekstern, kompetent gruppe som i første omgang skal behandle slike saker. Når det gjelder arbeidsgiveransvaret så kan ikke daglig leder overlate det til andre.»

Styret har også vedtatt dokumentet «Veiledning i vårt møte med mennesker». Dette er tenkt til utdeling til frivillige, tillitsvalgte og ansatte i organisasjonen. Her gis råd og tips i vårt møte med mennesker.

Begge de vedtatte dokument finnes på vår hjemmeside under Prosjekt/Ressurs