Lyttende forsamling på basar

Lørdag kveld fyltes bedehuset i Solemdal opp med folk. Under andakten kunne vi nok hørt en knappenål falle på gulvet. Våre hjertes øyne ble vendt mot Ham som tok straffen for våre synder.

Ikke alle feriegjester hadde reist fra bygda enda og dette førte til at det kom mye mer folk enn vi hadde regnet med. Basaren i Solemdal var av det enkle slaget. Sareptavenner stilte opp med bidrag av forskjellig art. Butikker i Molde hadde gitt mange gevinster. Det kom inn ca. 15.000 kroner til misjonen.

IMG_3702

Kvelden ble avsluttet med sangen «Jesus kalles synd’res venn». Vi ble minnet om hvilket budskap som er viktig å være med på å bære ut ……og inn til menneskenes hjerter.

Jesus kalles synd’res venn, Derfor kom nå til ham hen!
Ta imot hans nådebud, Han vil ingen støte ut!

Kor: Syng det om og om igjen: Jesus elsker synderen!
Bring det budskap til dem hen: Jesus, han er synd’res venn!

Kom til ham, du hvile får, Fred han gir som ei forgår!
I sitt ord han kaller deg, Sier: Kom nå hit til meg!

Kjære sjel, frimodig vær, Kom til Jesus som du er!
Han deg renser i sitt blod Som for deg han flyte lot.

Korsets ord min sjel gav fred, Sende lys i hjertet ned,
Jesus tok min skyld på seg, All min synd han tilgav meg.

Frelst jeg er, ja, pris skje Gud! Kledd i Kristi rettferds skrud.
Nå jeg synger: jeg meg vet Jesus kun til salighet.