Gode dager på bibelcamping i Nord-Norge

Bibelcampingen i Nord-Norge er ferdig for denne gang. Det har vært rike, gode og uforglemmelige dager…….for liten og stor. Rundt 230 mennesker har vært innom bibelcampingen i år. Holmen leirsted la alt godt til rette for oss og mange planer ble lagt for hvordan vi til neste år skal få plass til enda flere på Holmen. Utvidelse av camping/bobil-plasser er ett av tiltakene.

Holmen 2018 - Leirsted (002)Holmen 2018 - SUP (003)

Guds Ord har hatt en sentral plass og virket til vekkelse, fornyelse og tillit til Kristus. Herren fikk tale med oss om synd……i våre liv…..på en slik måte at det ikke lenger ble greit «å synde på nåden». Mange måtte til Kristus med sin synd …….og alle sår som den hadde skapt. Hos Kristus fant og fikk vi legedom, frelse, barmhjertighet og nåde. Lyset ble vår redning. Ordets Lys.

Holmen 2018 - Talerstol (003)Holmen 2018 - Sangkveld (003)

Lokale misjonsvenner stilte opp med båter og fiskeutstyr. Dette gav oss fantastiske opplevelser både på «fiskefeltene» og i forbindelse med vannsportaktiviteter. Kanoer fikk vi låne av kommunen og sykler fra en misjonsvenn i Tromsø. Det er noen nordpå som brenner for dette arrangementet og det gir seg utslag i villighet til både det ene og det andre.

Holmen 2018 - TubeIMG_3595 (2)

Et bønnesvar og under var det at Herren sendte åtte stk. fra Spania til bibelcampingen. Hver kveld hadde vi eget møte på spansk rett før midnatt. Det er ikke slik at vi har bedt om at Herren skulle sende spanjoler til bibelcampen i nord, men fem av spanjolene kom fra byen Casinos. Studenter og lærerere ved Centro Sarepta forsøkte en gang å få til møtepunkt mellom Guds Ord og folket i byen Casinos. Det la seg imidlertid ikke til rette……..selv om mange misjonsvenner var med å ba om åpning for Ordet inn til denne byen. I stedet sendte altså Herren fem flotte og kjekke mennesker fra Casinos til bibelcampingen i Nord-Norge. Vennskap ble knyttet. Vi gleder oss allerede til å treffe dem igjen i Spania. I tillegg til folkene fra Casinos hadde vi en flott familie fra Valencia på Holmen.

IMG_3574Holmen 2018 - Blomster (003)

Hver dag under bibelcampingen hadde vi to bibeltimer på formiddagen + ett barnemøte. På kvelden hadde vi kveldsmøte, ungdomsmøte og spanskmøte. Ut over dette var vi samlet til sangstunder der ordet var fritt til vitnesbyrd og til å foreslå til sanger.

I Nord-Norge sover man ikke bort sommernatta. Mange av oss sov nok ikke mer enn 4-5 timer i døgnet, men det går helt fint når sola skinner natt og dag.

1Holmen 2018 - Svele (002)