Vil du kombinere studier med Guds ord?

Kunne du tenke deg å studere Guds ord, men også har lyst til andre studier? Da trenger du ikke velge det ene eller det andre! Ved Centro Sarepta kan du få begge deler.

Fra midt i september til begynnelsen av juni kjører vi et opplegg med tre undervisningstimer på formiddagen i bibelfag fra GT og NT, truslære, etikk, sjelesorg og andre fag. Det gir en grundig innføring i Guds ord og kristen tenking – til hjelp både for tru, liv og studier.

Group, book, studying.

Resten av dagen kan du så bruke til andre studier. Det er jo nå et hav av alternativ når det gjelder nattbaserte studier som kan utføres fra hvor som helst. Da er Centro Sarepta et godt alternativ. Her slipper man å streve med å finne seg hybel eller leilighet, men får gode rom og god mat. På kjøpet får man et internasjonalt miljø og får være del av et misjonsarbeid.

Studiemessig kan det være lurt å ta kristendomsfag som nettstudie kombinert med opplegget på Centro Sarepta. Da vil undervisningen man får her, være en god hjelp i selve studiet. Å arbeide med Guds ord vil alltid være godt med tanke på høgskole- og universitetsstudier.

Mitt innspill er altså at du ikke trenger velge enten bibelstudier eller andre studier, men at du kan kombinere dette på Centro Sarepta, og med det få et Spania-opphold på kjøpet. Gå inn på hjemmesiden til Centro Sarepta, centrosarepta.no, og finn alle opplysninger du trenger. Her er det oversikt over fag og forelesere uke for uke. Alt er enda ikke helt på plass, men det kommer umiddelbart.

Se: www.centrosarepta.no

Johannes Kleppa

Leder Bibel- og opplæringssenteret, Centro Sarepta

 

 

Bilder: Fotolia