Bibelcampingen i Nord-Norge: 80 på nordisk møte og 8 på spansk møte

I kveld kl.19.30 kom det 80 personer til kveldsmøtet i kapellet på Holmen leirsted. Allerede andre kvelden begynner altså lokalet å fylles helt opp. Det er satt opp stoler til 100……da er det smikk fullt.

Kl. 21.30 startet møte for de spansktalende. Der kom det 8! I forbindelse med bibelcampingen som Misjon Sarepta arrangerer 13.-22 juli, er det kommet tre personer fra Valencia og fem personer fra byen Casinos.

Vi har tidligere skrevet om byen Casinos på hjemmesiden vår. Lærere og studenter ved bibel- og opplæringssenteret, Centro Sarepta, reiste opp dit for å prøve å skape en møteplass mellom Guds Ord og mennesker. Mange av misjonsvennene i Norden ba spesielt om at det måtte lykkes med inngang for Ordet til denne byen og enkeltmenneskers hjerter. Det ble aldri noe møte der. Enkelte samtaler ble det, men ingen kunne eller ville komme til noe møte.

Men bønnene er hørt! – og svaret var forunderlig. Herren sendte mennesker fra Casinos til Norge…… til bibelcampingen på Holmen! Kjekke flotte evighetsvandrere som denne kvelden fikk sitte å lytte til Johannes 3.16 og om kobberslangen i ørkenen. Spanske sanger sang vi med hjelp av Youtube. Det var et sterkt møte. Takk og be fortsatt.