Hovedkontakt Ung Norge

Vi har tidligere skrevet om at Sarepta i ferd med å få noen hovedkontakter i områder i Norge. Disse skal være hjelpere til at det skapes flere møtepunkt mellom Guds Ord og mennesker……særlig med tanke på steder der det er lite forkynnelse av Guds Ord. De stedene finnes til og med midt i Rogaland og i «bibelbeltet» på Sørlandet.

Mange unge brenner for Misjon Sarepta……og de brenner for at flere unge må vinnes for Guds rike. Misjon Sarepta har nå bedt Simon Syvertsen om å være Hovedkontakt Ung Norge. Simon får en gruppe ungdommer sammen med seg. De vil hjelpe til med noen av de større ungdomsarrangementene til Sarepta. De vil også skape nye møteplasser mellom Guds Ord og mennesker….da spesielt rettet inn mot ungdom, men også «vanlige» møter. Selv om Sarepta har noen egne arrangement for ungdom vil vi fortsatt arbeide for (slik som vi har det i dag) at unge og eldre skal være sammen om og med Ordet.

«Dette er spennende å være med på» sier Simon Syvertsen. «Vi vet jo ikke helt hvordan dette blir, men vi stoler på at Gud viser vei» fortsetter han. «Vi er velsignet med mange trossøsken som ønsker å være med på å skape møteplasser mellom Guds Ord og mennesker, så det er en god start. Vær gjerne med i bønn, og gi lyd hvis du ønsker et møte arrangert av ungdommer på din plass, uansett hvor det måtte være i landet.» avslutter Simon i en kommentar.

Vi ber misjonsfolket omslutte Simon og de andre ungdommene i bønn!

Det å være Hovedkontakter i Sarepta er ikke lønnede stillinger. Alt skjer på frivillig basis.

Misjon Sarepta disponerer «små» gaveinntekter. Pr. april er det gitt vel 625.000 kroner i gaver/kollekter til Sarepta. Dette er 6000 kroner under budsjett……så vi er sånn passe i rute. Vi mottar ingen statsstøtte. Bibel- og opplæringssenteret, Centro Sarepta, er i gang sør i Europa. Der undervises det tre bibeltimer hver dag…… både i spanskklassen og nordiskklassen….. fra september til juni.. I tillegg er det utreisevirksomhet rundt om i Spania, leirer og bibelsommer på Centro Sarepta. Vi har åtte misjonærer/ansatte i forbindelse med vår virksomhet i Spania pluss to Voluntører/Ettåringer i tillegg. I Norge er det bare daglig leder som er i lønnet stilling foreløpig, men flere frivillige forkynnere stiller opp som talere på Sareptamøter.

Møtevirksomheten til Misjon Sarepta er økende. Fra januar til og med mai har vi hatt ca. 150 møter rundt om i hele landet. Vi prioriterer å reise til steder der det er lite eller ingen virksomhet.

Vi mener det blir mye misjon for pengene i Misjon Sarepta…..og for oss er ikke 625.000 kroner (frem til og med april) «småpenger»! Vi er utrolig takknemlig til alle som står med i kallet
– i bønn, offer og arbeid.

Aller mest takknemlig er vi til Herren som fortsetter med å åpne dører inn til enkeltmenneskers hjerter…….slik at vi kan få så det livgivende frø. Ordet.

 

Bilde: Simon Syvertsen (23) fra Lura (Sandnes).