Hovedkontakter i Romsdal

Romsdal har fått hovedkontakter for Misjon Sarepta. Disse tar ansvar for at det skal skapes enda flere møteplasser mellom Guds Ord og mennesker. Mennesker som ikke bekjenner kristennavnet finner ganske ofte veien til Sarepta sine møter.

Liv og Martin Schjølberg leverte sin første «reiserute» til daglig leder i Misjon Sarepta, Hans Bergane, her for få dager siden. Tidligere er det Bergane som har hatt ansvar for alt det praktiske i forbindelse med møteplanlegging for hele landet. I fremtiden ser vi for oss at det blir flere hovedkontakter rundt om i landet. Disse skal hjelpe til med tilrettelegging for møtevirksomheten.

IMG_3491Liv og Martin sammen med Gunnar Karlsen og Finn Asmussen

Bilde t.v: Første «reiseruta». t.h: Liv og Martin sammen med Gunnar Karlsen og Finn Asmussen på møteserie i Bud

Misjon Sarepta er ikke en innsamlingsbevegelse der strategier og fokus vedrørende innsamling og pengemas drøftes. Vårt hovedfokus er å skape møteplasser mellom Guds Ord og mennesker enten det skjer i Norden, sør i Europa eller nord i Afrika.

Når det gjelder de innsamlede midlene i Sarepta, brukes ca. 85% av dem til misjonsarbeidet ute på feltene. I Norden har vi få lønnede arbeider, men vi er i dialog med mennesker, som har forkynnernådegave, om mulighetene for deltidsstillinger.

Det er gledelig å se at det vokser frem noen Sarepta bibel- og bønnegrupper rundt om i landet. De samles regelmessig og er med å bærer arbeidet i bønn, arbeid og offer. Takknemlige er vi også til alle de frivillige forkynnerne som tar på seg både enkeltmøter og møteuker for Sarepta! Det ser ut til at det legger seg til rette med noen hovedkontakter også andre steder i landet. Om kort tid vil vi presentere hovedkontakt UNG-Norge.

En av årsakene til at arbeidet nå utvides med hovedkontakter, er at daglig leder i Misjon Sarepta ikke har mer ledig tid…..samtidig som vi opplever åpne dører for forkynnelsen av Guds Ord. –OG NØDEN……..at de må bli frelst………ligger tungt på oss.

Gud fri oss fra å bli byggere av organisasjon og bli «levebrødspredikanter». Herre: La oss få ha fortrolig samfunn med deg….slik at din pakt kan bli kunngjort oss.
Ja, la oss få stå i ditt fortrolige råd slik at vi ser og hører ditt ord…….og forkynner det for folket.

La oss være en bevegelse – i bevegelse – ut med Ordet…..og stell med vårt hjerte og sinn på en slik måte at vi ser et annet menneske……og ikke bare oss selv…….at våre hender og føtter må bli hjelpende. Amen.

 

Hovedbilde: Liv og Martin Schjølberg