Bedehusmøter på Notodden

Sarepta har hatt møter på to bedehus på Notodden i det siste. Bedehusvennene har satt pris på forkynnerbesøket og vi ble ønsket velkommen tilbake. Det var ungdommer som tok ansvar for å få til disse møtene.

Det er færre og færre forkynnere (i bedehusorganisasjonene) som reiser rundt om i landet med møter. Derfor settes det ekstra pris på besøk av organisasjoner der hovedfokuset nettopp er forkynnelsen av Guds Ord. Det var en glede for daglig leder i Misjon Sarepta, Hans Bergane, å møte bedehusvennene på Notodden!

Det er fokus på forsamlinger i Norge. Det er bra. De forsamlinger som er ressurssterke har gjerne egne ansatte som sørger for at det er regelmessige samlinger om Guds Ord. Samtidig sliter mange små bedehusflokker med regelmessigheten i møtevirksomheten. Noen klarer å holde på ett møte i måneden. Andre står uten forkynnerbesøk fra mai til september. Nesten et halvt år!

Det er det enkelte menneske sin oppgave å få i seg mat. Også åndelig mat (Guds Ord). Den store kreftsvulst blant oss vestlige bekjennende kristne……… er et resultat av underernæring på Guds Ord…… samtidig som inntaket av kreftfrembringende «mat» inntas i stadig større omfang. Tidsånden styrer oss inn mot den «mat» denne verden byr på.

«Den som sår i sitt kjød, skal høste fordervelse av kjødet. Men den som sår i Ånden, skal høste evig liv av Ånden.» Gal 6:8

Du som enda «ser det»……..må innvie ditt liv til at Kristus/Ordet bringes ut til folket. Bringes ut til de som «lever» åndelig (2.kor.5:15). Bringes ut til de som er i ferd med å dø åndelig…….og til alle de åndelig døde.

«Og han døde for alle, for at de som lever, ikke lenger skal leve for seg selv, men for ham som døde og ble reist opp for dem.» 2Kor 5:15

Kristus/Ordet er «veimaten» som er og gir LIVET. Det evige.