Bjergøy bedehus på Stjernarøyane

Sarepta er for tiden på Stjernarøyane i Ryfylke med møtevirksomhet. Bedehuset vi er på heter Bjergøy. Her er det nesten ikke møter lengere. I 2017 hadde de en basar på bedehuset….og det var det.

Den «lille flokken» syntes det var storveis at det kom folk både fra Kvitsøy og «sør»Talgje. Kvitsøykarane sang godt og flott til oss!!

IMG_3447IMG_3440

Fra «sør»Talgje kom det både kjøkkenhjelp og skysshjelp. Det er godt å se at kristenfolk på disse «naboøyene» kjenner på….og tar ansvar….. for å hjelpe til slik at det fremdeles kan være møtevirksomhet på Stjernarøyane.

Tirsdag vil Sareptabilen bli å finne utenfor butikken(e). Klart budskap står skrevet på bilen og invitasjoner til møtet vil bli gitt. Om du er i nærheten så støtt gjerne opp…..du er velkommen til Bjergøy bedehus kl. 18.00.