Temauke om Israel på Centro Sarepta

Enda er det mange billige flybilletter til Alicante i uka etter påske! Vi har også ledige rom på Centro Sarepta…. der det den uken blir god undervisning om Israel ved Odd Sverre Hove. Fra flyplassen i Alicante går det buss helt til døra på Centro Sarepta. Har du fri…og anledning til å komme…. så hiv deg rundt og bestill plass! Ta kontakt med Arild Melberg (901 93 990 eller post@centrosarepta.no) for mer informasjon bestilling av rom, buss og fly.

Programmet for uken er:

Onsdag 04. april:

1. time kl. 09:30:                 1.Mos 12:1-3 Landløfte og frelsesløfte i Abrahamsløftets tekst
2. time kl. 10:30:                 Amos 9 Landløftet i møte med erstatningsteologi
3. time kl. 11:30:                 Ef. 2 og Rom 11 Erstatningsteologi og medborgerskapsteologi
Kveldstime kl. 19:30:          Den kristne sionismens moderne historie 

Torsdag 05. april:
1. time kl. 09:30:                 Jes 11 Landløfte og frelsesløfte hos profeten Jesaja
2. time kl. 10:30:                 Jes 54 Landsløftets stilling under Guds vrede og Guds nåde
3. time kl. 11:30:                 Åpb 7 Endetidsprofeti om jøder og hedninger i Guds frelsesplan
Kveldstime kl. 19:30:          Israels dagsaktuelle situasjon per april 2018

 Fredag 06. april:
1. time kl. 09:30:                 Esek 37 De tørre benene i dalen, profetien om Israels nasjonale gjenreisning
2. time kl. 10:30:                 Sak 12 Tumleskålen, løftesteinen og han som ble gjennomstunget
3. time kl. 11:30:                 Åpb 12 Endetidsprofeti om jødeforfølgelser og kristenforfølgelser
Kveldstime kl. 19:30:          Den fremvoksende Trump/Netanjahu-strategien


Lørdag 07. april:
1. time kl. 09:30:                 Jes 60 Det gjenreiste Israel i Guds misjonsplan
2. time kl. 10:30:                 Jer 16 og 31 Landløftet og paktene
3. time kl. 11:30:                 Åpb 20 Israel og Tusenårsrikespørsmålet

 

Les mer på hjemmesiden til Centro Sarepta