Alle ble overrasket

Misjonshuset i Hønefoss ble fullt i går kveld. Det var første gang Misjon Sarepta holdt møte der. Det var få som trodde at det skulle komme så mye folk fra Hønefoss til dette møtet. Vi var nesten 60 personer totalt.

IMG_3133

Felleskoret fra Hokksund deltok med fin og oppbyggelig sang. De var 24 stykker og det var nok mange som kom til møtet for å høre dem synge. Samtidig så var det svært mange som kommenterte at de satte pris på forkynnelsen og informasjonen om Sarepta sin virksomhet.

Møtevirksomheten har gått betydelig tilbake i Hønefoss de siste årene……innenfor  de organisasjonene som tilhører bedehusbevegelsen. Takk til alle dere som ba før møtet som var i går! Be fortsatt for Hønefoss – om at de må bli åpnet en dør for Ordet inn til unge og eldre i denne byen.

Sarepta ble ønsket velkommen tilbake med møter. Be om at vi må klare å få sende noen som kan gå……

 

Hovedbilde: Hokksund felleskor

Lite bilde: Bildet ble tatt i det det måtte klargjøres enda flere bord i salen….. på grunn av 8-10 personer til kom inn gjennom ytterdøren