Administrasjon og misjon

I Misjon Sarepta er det nok slik at til administrasjon og strukturarbeid kunne det vært satt av mere tid og det kunne vært gjort bedre. Men i Sarepta har vi et overordnet ønske, nemlig det å «skape møteplasser mellom Guds Ord og mennesker». Om den møteplassen har mange eller få mennesker er ikke det viktigste for oss. Vi ber om ledelse til å gå der Herren vil ha oss.

I forhold til regnskap, lover og regler må det administrative arbeidet alltid prioriteres på høyeste plan. Et misjonsarbeid uten tanke for administrasjon og planlegging blir bare rot. Likevel har vel de fleste av oss erfart at dersom vi får oss en kontorpult, er det fort å bli sittende der og bruke en masse tid……..bare til å administrere seg selv.

Et misjonsarbeid bør ikke havne i den grøften at organisasjonens sentralledd skal administrere «grasrota». Det er ikke ledelsen i en misjonsorganisasjon som i første rekke driver misjonsarbeidet. Det er det misjonsfolket som gjør gjennom arbeid, bønn og offer. Der administrasjonsapparatet blir veldig viktig og vokser seg stort, kan man fort gli bort fra kallet og oppdraget som Mesteren gav.

I Sør-Amerika lærte vi raskt at vi like gjerne kunne slutte med å planlegge til minste detalj i alle ting. Som regel dukket det opp uforutsette ting. Litt sånn kan det også være sør i Europa. Sarepta har nå vært i virksomhet i 3,5 år. Det er 4 måneder siden åpningsfesten på Centro Sarepta. Vi bygger «stein på stein». Vi bruker også noe tid på administrasjon, men det viktigste for oss er å «skape møteplasser mellom Guds Ord og mennesker».

Misjon Sarepta har ikke et stort «apparat» rundt om i Norden eller i Sør-Europa…… som gjør at misjonsarbeidet lokalt går av seg selv. Men i Norge er det i løpet av de siste tre årene blitt opprettet noen små, lokale grupper som tar ansvar for misjonsarbeidet. Dette er flott! Basargruppe, bibelgrupper og bønnegrupper samles regelmessig om Ordet og misjonen. Dette er et avgjørende arbeid! Vi er svært takknemlige for forbønnstjenesten og den omsorgen som disse gruppene gjør og gir……ja, misjonsarbeidet er avhengig av det!

Vi hilser nye «Sareptagrupper» velkommen……rundt om i hele Norden. Vi kommer gjerne med møtevirksomhet til steder der det er lokale Sareptavenner eller Sareptagrupper. Samtidig vil vi fortsette med å legge til rette for møter der møtevirksomheten har dødd ut, eller er i ferd med å dø ut. Sarepta har ingen strategi på å reise rundt om og starte Sareptagrupper, men vi gleder oss over «lokalt» engasjement, der «grasrota» selv starter slike grupper. Grunnen til å starte slike grupper bør være at «Kristi kjærlighet tvinger»…..til å være med å bringe det viktigste videre.

Vi er takknemlige til Gud…. når vi ser at Han reiser opp helt unge mennesker til å stå med i kallet som Misjon Sarepta har fått fra Herren. Måtte Herren også drive noen unge ut i vitnetjenesten.

 

Bilde: Leder utland i Misjon Sarepta, Jan-Tore Olsen, der vi aller helst vil være……..sammen med mennesker og med Ordet i sentrum