Vågå, Lalm og Dombås

Mandags kveld hadde Sarepta husmøte øverst i Gudbrandsdalen. Det var 20 minusgrader ute, men varmt og godt inne. Det kom folk fra Vågå, Lalm og Dombås til husmøte som var hjemme hos Karlsen.

«Er det noen som reiser rundt som omreisende predikanter enda?» var ett av spørsmålene rundt kaffebordet…. etter møtedelen. Jeg hadde forståelsen av at det var lenge siden sist det hadde vært noen i Vågå i alle fall. Sarepta hadde ett husmøte i Lalm sist høst. Vi vil nok prøve med noen møter i sammenheng i Vågå….når det lir på. De som møtte frem i går kveld var takknemlige for at vi kom og delte Ordet.

Strategisk?
Om noen spør oss om det er strategisk å reise til slike plasser…..for å samle bare noen få sjeler om Ordet……så vil vel de fleste svare nei. Men det ligger på oss i Sarepta….som et kall…dette å «skape møteplasser mellom Guds Ord og mennesker», og da særlig på de «glemte steder».

Møtehelg i Molde
I februar er Lorents Nord-Varhaug satt opp som taler på en møtehelg i Moldeområdet. På grunn av at han har blitt stående i forlenget møtevirksomhet i Bangdalen i Nord-Trøndelag, har han måtte melde avbud. Vi gleder oss over det som skjer i møtevirksomheten i Bangdalen og ber dere om å være med i bønn for møtene der. Til møtehelga i Molde har vi i stedet fått Gunnar Holth til å forkynne Guds Ord. Be også for de møtene!