Gaveinntekter 2017

Regnskapet for 2017 er på det nærmeste ferdig og kan snart oversendes revisor og styret. Vi i Misjon Sarepta ønsker ikke å snakke så mye om penger og økonomi i forbindelse med virksomheten. Det er ikke der fokuset vårt er. Siden vi opplever at mange er svært interessert i Sarepta sin økonomi tar vi med en oversikt over gaveinntektene her.

I denne foreløpige oversikten tar vi kun med de rene gaveinntektene. Våre arrangementer rundt om i Norge har stort sett gått i minus økonomisk. Vi har nemlig ikke som mål å tjene penger på våre arrangement.

CD-en «Ha tro til Gud» har et overskudd på ca. 15.000 kroner i 2017. Utgiftene ble betalt i 2017, men salget startet ikke før jul og derfor vil inntektene på denne CD-en først og fremst komme i 2018.

Innkommet 2017:
Støttemedlemskap:                       560.900
Gaver:                                           826.026
Gave Centro Sarepta:                   146.600
Støtte til bibelkursdeltaker:              72.200
Fast givertjeneste:                         363.440
Kollekter:                                       316.328
Andre gaver:                                  110.335
Gave «Ett er nødvendig»                   6.000___________
Til sammen:                                 2.401.829 kroner.

I Sarepta har vi nå to misjonærfamilier med til sammen syv barn på plass i Spania. I tillegg har vi tre utsendte personer til som gjør tjeneste ved Centro Sarepta. Ved Centro Sarepta er det også ansatt to nasjonale medarbeider. I Norge er det bare daglig leder i organisasjonen som er ansatt.

Vi har i 2017 hatt noe større utgifter enn inntekter, samtidig mener vi at de midlene som er samlet inn når lang ut. Det betyr ikke at vi ikke trenger forbønn for forvaltningen. Be for oss at vi ikke må bli opptatt med å bygge organisasjon fremfor å bygge Guds rike. Be om at fokuset må være å skape møtepunkt mellom Guds Ord og mennesker.

Mange frivillig gjør en stor innsats i misjonsarbeidet og det vil vi takke hjertelig for! Likedan vil vi takke alle som er med i forbønn og givertjeneste. Uten dette hadde ikke evangeliet nådd såpass langt ut i denne lille misjonsgrein som heter Misjon Sarepta. Vi gleder oss over at noen er funnet og vunnet ved Ordets tjeneste.