Møter på Nord-Vestlandet

Siden 1. nyttårsdag har Sarepta hatt husmøter og besøkt små bedehus på Nord-Vestlandet. I Tomrefjord stilte to unge «sangevangelister» opp med flott sang. De fikk hele forsamlingen med på å lære en ny melodi til en gammel, kjent og kjær sang.

Vassenden
Sarepta har besøkt Betania bedehus på Vassenden et par ganger nå. Det er ikke mange som går på «vanlig» møte her. Bedehuset er i god stand, men ofte er det bare lillesal som brukes. Normisjon har startet med formiddagssamlinger her og da kommer det ganske bra med folk………også «møtefremmende». Denne uka skal det være en slik samling og det er fint om du kan be for den!

IMG_3054

Brattvåg
Lørdag kveld hadde Sarepta husmøte i Brattvåg. Det var 16 personer som kom og stua blei nesten helt full. Mange var interessert i å høre om Sareptas arbeid. Det ble også bemerket at forkynnelsen var «litt sånn som den var før» – og dette var noe som ble satt pris på. Mange Sarepta CD-er «Ha tro til Gud» ble solgt. Flittige Sareptavenner hadde laget i stand et gedigent matbord…..og plutselig røyk nyttårsforsettene for de fleste. Ekstra kjekt var det at Sarepta fikk invitasjon til å komme til nye bygder på Sunnmøre.

IMG_3057

(Mye mat igjen …….selv etter at den store flokken har spist seg gode og mette på husmøtet i Brattvåg)

Ellers har Sarepta besøkt: Solemdal, Ålvundfjord, Skotten, Strande og Vevang nå på nyåret.

Be Herren drive ut arbeidere!
Det er avgjørende at Herren får drevet ut flere forkynnere og evangelister i Norden. «Så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører, kommer ved Kristi ord.» (Rom 10:17). Det vitner om en dyp søvn hos oss når vi slår oss til ro med at det er færre og færre som samles om forkynnelsen av Ordet……både blant unge og gamle. I mangel på åpenbaring av Ordet ser det ut til at vi har glemt «det fullbrakte». I høyden kan vi klare å mobilisere våre krefter til innsats for «vår misjon», men er den «Hellige Uro» og nøden er borte?  La oss hjelpe hverandre inn til et fornyet møte med Ham som er Ordet…nå i 2018!