Velsignet godt og viktig

Jeg er så takknemlig for at også jeg får anledning til å sitte ned å lytte til noen undervisningstimer denne uken! Jan Tore Olsen underviser i Høysangen og i Ruts bok. Jeg har hørt Jan Tore undervise om dette på «vanlige» møter tidligere, men det er tydeligvis enda mer å se inn i. På bibelkursene på Centro Sarepta har vi tid til å bli ført enda dypere inn i Kilden med det Levende vann.

Bildet som jeg tok på timen i går illustrerer hvordan jeg opplevde det. Solstrålene lyser opp Ordet……. og disse åpenbarings solstråler er også gått opp for lærerens hjerte. Det var velsignet godt for meg å få skue inn i Guds Ord……..få Kristus malt for øynene. Jeg tenker også på hvor heldige ungdommene er – som på denne måten kan bli ledet inn i rikdommen…..skatten……Kristus. Jeg vil på det varmeste anbefale deg som er ungdom å gjøre som Sveinung Paz Eskeland og de andre ungdommene som er kursdeltakere 17/18.

I andre etasje er det undervisning på spansk. Også der øses det ut av Livets Kilde. Noen har minimal kunnskap om – og kjennskap til Kristus. Misjon er å dele rikdommen vi har fått. Evangeliet. Hva er viktig i livet ditt og mitt?

Gripende mail fra nytt støttemedlem
I går kveld fikk jeg en mail som viser meg det felles kall vi står i. Mange i Norge og Norden lever med i forbønn og givertjeneste. De er bærere av arbeidet. I mailen stod det blant annet: «…….Me brukte ein lengre periode på å avgjere kven/kva arbeid me ynskja/følte oss leia til å støtte. Då valet vart teke vart det teke med stor overtyding. Kvar gåvene vert gjevne er ei sak mellom Gud og den enkelte gjevar. Etter no å ha fulgt arbeidet ei stund ser me heilt klart at dette arbeidet er der storparten av våre gåver bør gå………». Det er ikke sikkert at du som leser dette synes at det var så gripende …….det som stod i mailen, men for oss som står i prøvelser, trengsler og er ute i felten i Ordets tjeneste ble det så uendelig godt.  Tenk! – å ha brødre og søstre som står med i bønn, arbeid og offer ……. «for at de må bli frelst» Rom. 10:1

Her sør i Europa, ved porten til Nord-Afrika, drives nå et bibel- og opplæringssenter. Vi ber Herren om å åpne dører for Ordet – at det blir inngang for Ordet – til frelse for så mange som mulig.

 

Hans Bergane