…….to eller tre…..

Denne uka har Sarepta møter i Hordaland. Alle steder vi har vært på til nå har hatt mindre enn 10 fremmøtte……..men det har vært velsignet godt likevel….. for Jesus Kristus har vært tilstede.

For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem. Matt 18:20
Hvilket løfte! ……. og hvilken rikdom det er å få være sammen med Kristus og troens folk!

Tysse bedehus på Osterøy
Etter å ha vært flere ganger på Hjellvik bedehus på Osterøy, spurte vi om det fantes steder på øya som hadde lite møter og som trengte besøk. Vår kontakt på Hjellvik sa da at vi kanskje kunne dra til Tysse bedehus. Tysse og Fotlandsvåg har de siste årene bestemt seg for å ha felles møter. De samles en tirsdag i Fotlandsvåg og neste tirsdag på Tysse bedehus. Ofte har de ingen tilreisende predikant. I Fotlandsvåg er det vel helst bar et par stykker igjen som møter opp til forkynnende møter på bedehuset. På Tysse bedehus er de noen flere, men under ti.

De satte veldig pris på at Sarepta kom med forkynnelse av Guds Ord og vi ble ønsket velkommen tilbake.

IMG_2848

(Fra møtet på Tysse bedehus på Osterøy)

Det er så mange steder som trenger besøk. Kan du være med å be om at Herren må drive ut arbeidere? Om det blir lønnede eller «frivillige» får Herren ta seg av, men det trengs nådegaver ut med Ordet.

På vei innover til Hardanger fikk Tysse bedehus i Samnanger besøk. Da jeg kom til bedehuset (selvfølgelig veldig tidlig ute)  var det fullt liv der. Barnekoret øvde til julekonsert…..og de små fikk høre om Jesus. Tenk så viktig!

I Strandebarm hadde vi møte i Fosse bedehus i går kveld. Flokken er liten, men så takknemlige for å få besøk. For å nytte dagene så har vi hatt formiddagssamlinger i Tørvikbygd og Øystese. 

Hatlestrand
I dag har vi besøkt Hatlestrand med formiddagsmøte. På grunn av en begravelse der på samme tidspunktet kom det ikke så mange fra selve Hatlestrand, men det kom noen fra Ølve og Gravdal. Vi var samlet på det gamle skolehuset i bygda. Det er lite med bedehus i disse bygdene. Igjen så fikk vi ei fin stund der Jesus Kristus ble åpenbart for oss og vi fikk sammen glede oss i Ham. Da vi informerte om Centro Sarepta så vi at det var noen kviskret litt sammen…….vi tror de fikk lyst og trang til å reise på bibelkurs. Komme avsides med Jesus.

IMG_2854IMG_2853

Kaffeservering på Hatlestrand                          Hatlestrand gamleskule

 

I kveld (torsdag 23. nov) er det møte i Øystese kl. 19.00. I morgen settes kursen hjemover mot Sareptas hovedkontor. Da har vi møte i Førde kl. 12.00 og i Volda kl. 19.00. Takk for forbønn!