En hjelp i trengsel

Dette er tittelen på en bok som misjonær Marie Monsen skrev. Når man leser denne lille boken kjenner man på at den åndelige søvn og lunkenhetens ånd er stor hos oss. I vår religiøse iver og innsats for misjonen er vi kanskje ikke langt borte fra oss selv, men vi kan være kommet langt på avstand i fra Herren Gud.

I sitt forord til denne boken skriver Tormod Vågen: «Vi som lever og ånder i den vesterlandske kulturens kalde intellektualisme, trenger dette varme pust fra åndens og troens verden»

Da jeg var på møtereis på Østlandet for litt siden kom det en mann til meg med to bæreposer god litteratur. I en av posene lå altså denne lille boka av Marie Monsen. Den er snart på vei ned til biblioteket på Centro Sarepta. Der håper jeg at mange kursdeltakere tar seg noen gode lesestunder…… også med denne boka. Denne boka hjelper oss inn i større tillit til Guds løfter og inn i et mer fortrolig samfunn med vår Herre og Frelser.

Har du anledning å komme til Centro Sarepta på bibelkurs så er du hjertelig velkommen til oss……….også til fine stunder i biblioteket!

Biblioteket

Fra et hjørne i biblioteket på Centro Sarepta