Møtevirksomhet i 2018 og 2019

I Sarepta har vi nå flere frivillige forkynnere som kan brukes inn på møtevirksomhet i Norden. Det er avgjørende at det legges til rette for møtepunkt mellom Guds Ord og mennesker. Sarepta kommer gjerne til ditt hjemsted og holder møter der hovedfokus er forkynnelsen av Guds Ord. Ta gjerne kontakt med oss om du ønsker besøk i 2018/2019. Tips oss også om bygder eller bydeler som du mener trenger besøk.

De fleste steder i Norden er det lite fokus på forkynnelsen av Guds Ord. Vi kan også slippe oss ned i motløsheten og si: «Det nytter ikke». Dersom vi ser på oss selv ……så er det nok rett at lite nytter, men ser vi hva og hvem Guds Ord er……….har vi grunn til frimodighet. Guds Ord er Ånd og Liv. Det skaper tro og opprettholder den levende tro. Dette Ordet kan også i dag ramme mennesker på en slik måte at de drives til Kristus.

I det arbeidet som Sarepta står i er vi helt avhengige av «baktropper». Vi er svært takknemlige til de gruppene rundt om i landet som samles regelmessig til bønn for arbeidet. Også rundt om i mange hjem foldes hendene i bønn til Herren for møtevirksomheten i nord og sør.

 

Bilde: Jan Tore Olsen taler på husmøte