Møtereis på Østlandet

Sarepta besøker flere steder på Østlandet for tiden. Noen steder kom det flere enn forventet. Ett sted kom det èn person til møtet. Noen møter har vært åpne og gode….. andre tunge og nesten stengt.

Det positive er at noen av de fremmøtte har fått tro for å holde flere samlinger om Guds Ord. De har ønsket oss velkommen tilbake….og gjerne med flere møter i strekk. Be til Herren om at han må drive ut flere arbeidere!

IMG_2768IMG_2772

Fra møte på Jevnaker tirsdag kveld.                     Drammen frikirke der Sarepta deltok onsdag formiddag

IMG_2776IMG_2782

Skotselv : Flokken som kom på møtet var takknemlige                 Haug menighetssenter i Hokksund

En misjonsvenn, som gleder seg over at Sarepta holder møter på steder der det er liten virksomhet, har gitt en gammal bobil til oss. Dette er vi veldig takknemlige for! Det gjør det enklere å få til møter. Ofte kan folk være skeptiske til å legge til rette for møter, fordi da tenker de at de må ordne seng og mat til predikanten også.

IMG_2728

I skrivende stund sitter jeg utenfor Haug menighetssenter i Hokksund der jeg har hatt formiddagstreff sammen med en person. Nå går turen videre til Kammerfoss bedehus der det er møte i kveld. Velkommen til møtene rundt om!