Møtene ble stanset og dørene lukket

Det nærmer seg første utreiseuke på Centro Sarepta. 12. november setter vi kursen mot Valencia, et par timer herfra. Sarepta har hatt flere husmøter i området, og det har vært flott å oppleve nesten ved hvert eneste besøk at det vært innom mennesker som aldri tidligere har vært på et evangelisk møte i Spania.

Denne gangen skal vi også for første gang innom en for oss helt ukjent landsby som heter Casinos. Det var ei som sa at alle hun kjente i Casinos var ”ex-evangélicos”, dvs. tidligere evangeliske kristne. For ca. 12 år siden ble det startet ei husgruppe i Casinos. Her var det primært tilflyttede evangeliske kristne fra Sør-Amerika som kom sammen for å synge og be i huset som en av disse leide. I følge hva vi har blitt fortalt er Casinos på mange måter en lukket landsby, og sterkt katolsk. Da huseier fikk kjennskap til hva som foregikk, ble møtene stanset og dørene lukket. De siste ti-elleve år har det ikke vært avholdt noe evangelisk møte i landsbyen. En etter en har de kommet på avstand, og mistet troen som en gang brant så sterkt i deres hjerter. Det har likefullt vært noen få hender som år etter år har blitt foldet i bønn for denne flokken som ikke lenger lever sammen med sin Frelser. Og så har altså spørsmålet kommet til Sarepta om vi har mulighet til å reise inn til Casinos.

Vi ville så gjerne be om forbønn. Be om at Guds Ord kunne få kalle noen tilbake til liv i Gud. Og at det kunne åpnes ei dør for evangeliet inn i Casinos, landsbyen med så mange ”ex-evangélicos”.

 

Jto