Ungdommer tok ansvar på Undheim kapell og bedehus

På Undheim er det ofte søndags kveldsmøter. Otto Jakobsen, som er en eldre kar, gjør en stor innsats for å legge til rette for dette. Sist søndag var det også mange ungdommer som tok ansvar. Ledelse, sang og tale var det ungdommer som stod for.

Det er avgjørende viktig at Ordet når nye generasjoner i Norden. At Ordet blir åpenbart for den oppvoksende slekt og de får se evangeliet…….Guds verk. Det de får se når Herren åpenbarer frelsesverket……vil alltid føre med seg: «Vi kan ikke la være å tale om det vi har sett og hørt» (Apgj. 4:20)

Undheim møte

Møteleder Simon Syvertsen skriver følgende i sitt referat fra møtet:

Referat møte Undheim Kapell 15.10.2017

Kontaktperson Undheim Kapell: Otto Jakobsen
Møteleder og åpning: Simon Syvertsen
Taler: Torstein Mangelrød
Sang: Even Ydstebø og Marie Gudmestad
Totalt antall oppmøtte 23 stk.

Dette var et godt møte. Otto Jakobsen hadde første ordet i møtet og ønsket oss velkommen. Han avsluttet også møtet, og det første han gjorde da var å påpeke hvor god denne stunden var, og hvor sterkt vi kjente Åndens nærvær.

Åpningen av Simon tok utgangspunkt i Rom 12, 10. «Vær varmhjertet mot hverandre i broderkjærlighet! Kappes om å hedre hverandre!»

Talen til Torstein var ut i fra Lukas 22, 54-62 Peter fornekter Jesus og 4. mos 21, 4-9 om kobberslangen. «Vi må holde blikket festa på Jesus.»

 

Hovedbilde: Torstein Mangelrød