Ut med Ordet

De nærmeste dagene har Sarepta møter flere steder i landet der det er ungdommer som skal forkynne Guds Ord. Dette er vi veldig takknemlige for! Både Undheim i Rogaland og Stadsbygd i Trøndelag får besøk fra ungdommer som kjenner på kallet til å bringe Ordet videre.

Vi trenger virkelig å be til Herren om at Han må drive ut arbeidere. Både unge og gamle. Det er vidåpent i Norden med tanke på å kunne få til møtepunkt mellom Guds Ord og mennesker. Smerten er at det er så alt for få som går…..og det er for få som bærer i offer og bønn. Dette gjelder både lokalt og over grensene…….til neste bygd, bydel, fylke og land.

I Norden er vi en god flokk som kan mange sannheter i Guds Ord. Vi er en gjeng som bærer kristennavnet. Men er vårt liv innviet til Jesus?

Hvor mange av oss hører Herrens røst og følger Han? Vi kan være gode på organisering, strategiplaner og aktiviteter. Men i møte med dagens «vekkelsens barn» fra andre steder i verden, ropes det inn i mitt liv: «Du gjør deg strev og møye med mange ting» Luk. 10:41.

Har verden inntatt mitt hjerte på en slik måte at Jesus Kristus ikke lengere er Livet for meg? Er jeg han…… som sier til seg selv: «Slå deg til ro, – et, drikk og vær glad» Luk. 12:19. Lever jeg for meg selv, eller lever jeg for Ham som døde og oppstod for meg? 2. Kor. 5:15.

Sarepta har nå en forholdsvis stor arbeiderflokk knyttet inn mot Centro Sarepta i Spania.  Det er vårt hovedkall og vårt hovedfokus. Samtidig har vi kall til å bringe Ordet ut i Norden. Vi kjenner på arbeidsoppgavene som uoverkommelige. Vi er så få, så små.  Likevel vil vi – enda mer enn før – forsøke å få til møtepunkt mellom Guds Ord og mennesker i Norden. I dette arbeidet trenger vi vitner som Herren reiser opp og salver med Ånd og kraft. Skal Han få reise opp….så trenger han nok først å foreta en «tempelrenselse» i våre liv. Vi kan ikke holde verden i den ene hånda og ledes av den……..samtidig som vi skal holde Jesus Kristus i den andre og ledes av Han.

«Men synes dere ikke om å tjene Herren, så velg i dag hvem dere vil tjene…..» (Jos 24:15a),

Det trengs en ny begynnelse i dag…..ikke med deg selv, men ved at du kommer til Han som er begynnelsen.
For at det skal bli frukt inn i arbeidet blant oss – trenger vi først og fremst at nådens Sol når vårt hjerte……ikke bare vår tanke.

 

Er ditt liv innviet til Jesus? Er du fylt av hans kjærlighets ånd?
Går velsignelsens strømmer til andre Gjennom både din munn og din hånd?

Kor:
Levende vannstrømmer, Frelser, fra deg,
led dem til tørstende sjeler ved meg!
Din vil jeg være, kar til din ære.
Alt du meg gav, være helliget deg!

Er ditt liv innviet til Jesus? Er du tynget av ufrelstes nød?
Har du sagt dem de eier en Frelser Som for dem har lidt skjensel og død?

Er ditt liv innviet til Jesus? Kan det merkes du vandrer med ham?
Har du ropt til den døende verden: Det er liv, det er lys hos Guds Lam!

Men først da kan du lyse for Jesus Når ditt alt er lagt ned for hans fot.
Vil du vinne, ei hindre de andre, Må du selv tvettes ren i hans blod.