Solemdal bedehus

Solemdal er ei lita bygd som ligger et par mil fra Molde. Her er det et forholdsvis aktivt bedehusarbeid. Denne bygda har opp igjennom årene sendt ut mange predikanter og misjonærer. Den mest kjente er Otto Torvik. Han var grunnleggeren av det som i dag heter Kristen muslimmisjon.

IMG_2680

Det er ikke en stor bedehusflokk i Solemdal (15-20 stk.) og den har minket de siste årene. Noen er hentet hjem til Herren, andre har flyttet fra bygda og få nye er kommet med i flokken.

I denne bygda drives det søndagsskole, maksklubb, foreninger og bønnegruppe. Solemdal misjonskor har øvelse nesten hver uke og er til stor velsignelse rundt om i Romsdalen. Flere organisasjoner er jevnlig innom og holder møter.

På søndag var det Sarepta som hadde møte på bedehuset. Ruth-Elise Bergane sang fint til oss, akkompagnert av sin mor. I talen fikk vi høre om rikdommen/evangeliet som er oss gitt og betrodd. Vi fikk høre om evangeliets evne til frelse. Hans Bergane, som forkynte Guds Ord, sa at: « vi må la denne rikdommen få rom i vårt hjerte…..ikke bare i tanken og i forstanden. Det må bli ditt!….Din rikdom!   – da vil det også bli frukt».

 

Neste møte som Sarepta skal ha på Solemdal bedehus er 29. oktober kl. 11.00. Da forkynner Ruben Lie Monsen Guds Ord