Bibelcamping i Nord-Norge

Vi ønsker velkommen til bibelcamping på Holmen leirsted, Bjorelvnes, fra 14.- 23. juli. Stedet ligger ca. to mil fra Finnsnes og her kan du overnatte i hytter, internat, telt, campingvogn eller bobil.

Vi håper at mange både nordfra og sørfra vil finne veien til denne «storsamlingen» i Nord-Norge.

Talere er: Ole Andreas Meling, Mikael Kero, Dagfinn Sandal og Jan-Tore Olsen. Det blir mye sangkrefter blant annet: Dagfinn Sandal, Ingibjørg og Arild Melberg. Opplegg for barn og ungdom.

girl jumping on the mountains background
girl jumping on the mountains background

Det vi aller helst ber om og ønsker….. er at vi får et møte med Ordet til fornyelse, oppbyggelse og frelse.

Påmelding til post@misarepta.no. For opplysninger ring Jan-Tore på 48265053

One thought on “Bibelcamping i Nord-Norge

Comments are closed.