Bibelkurs i Spania

Samtidig med at det i disse dager jobbes intenst med å få de siste formaliteter på plass innen endelig signering av kjøpsavtale og overtakelse av vårt kommende bibel- og opplæringssenter, Centro Sarepta, jobbes det også med planlegging av arrangement. Et av disse er våre bibelkurs som blir kjernevirksomheten på senteret.

Bibelkursene starter i slutten av september (uke 39), og strekker seg over hele vinteren fram til begynnelsen av juni. Kursene er delt inn i bolker og det er dermed mulig å velge om en ønsker å delta i en kortere eller lengere periode. Det legges opp til halvdagsundervisning, hvilket gir mulighet for å kombinere et kursopphold med andre ting alt etter hva den enkelte måtte ønske. Det er f.eks. mulig å kombinere et bibelkurs fra september til juni med et årsstudium via internett. Mange norske høyskoler og universitet har et bredt tilbud av nettstudier som er godkjent for stipend og lån, på lik linje med studieretninger som har fast undervisning i Norge. 

Vi jobber i disse dager med klargjøring av oppdatert informasjon bl.a. med presentasjon av forelesere. Så snart som vi har fått all nødvendig info på plass, vil vi oppdatere våre nettsider med mer detaljert informasjon, men det er allerede nå mulig å melde seg på bibelkursene.

Følg gjerne med på www.centrosarepta.no/kursogopplaring de kommende dager.

Leder for kursvirksomheten på bibel- og opplæringssenteret, Centro Sarepta, er Jan-Tore Olsen