Møtevirksomhet nordpå

Første helga i januar hadde Sarepta bibelhelg i Grønnåsen kirke i Tromsø. Til tross for svært dårlige værforhold og at omgangssyke herjet byen disse dagene, var bibeltimene godt besøkt. Sarepta har mange venner i Tromsø, med ulik forsamlingstilhørighet, og det var flott å få komme sammen omkring forkynnelsen av Guds Ord og noen glimt fra Sareptas misjonsarbeid. Også denne gangen ble det sagt: ”Jeg har aldri tidligere vært innom denne type møter”. Da er det godt når det vekkes lyst til å høre mer.

Noe av det flotte mange plasser her nord, er tradisjonen for å samles i private hjem i etterkant av slike møtesamlinger. Det er stor rikdom i det å få komme sammen på denne måten, ikke minst når den åndelige samtalen får plass og får berøre det daglige trosliv.

Forrige helg var det møtehelg på Skjervøy i Nord-Troms. Skjervøy er lite tettsted langs kysten her nord med ca. to og et halvt tusen innbyggere. De siste årene er det flere kristne familier med tilhørighet til stedet som har flyttet tilbake. Mange av disse er svært glad i Guds Ord.

Et par titalls mennesker tok også turen fra nabokommunene Kåfjord, Nordreisa og Kvænangen. Det er stort når man opplever at trangen til å høre Guds Ord er stå stor at et par, tre timer i bil ikke er noen hindring for å få med seg et møte. Da har man det gjerne heller ikke så travelt, når man først har tatt turen. Etter møtene var det tradisjonen tro også her samling i et av hjemmene. Her ble de siste sittende til langt over midnatt. Mange kan kjenne på savn etter et kristent fellesskap i hverdagen, og da blir slike stunder av umåtelig verdi.

Kommende uke går veien til Finnmark. Det blir møter og besøk både i Kautokeino, Sør-Varanger, Nesseby, Vadsø, Porsanger og Alta kommuner.

 

Jan-Tore Olsen

 

Bilde: Skjærvøy…og to glade karer