Centro Sarepta og planer for 2017

Vi er i full gang med å planlegge arrangementer og aktiviteter på Centro Sarepta for 2017.

Selve Bibelkursene vil starte opp mot slutten av September 2017, og det arbeides nå for fullt med å få på plass lærekrefter, fagplaner og ukeplaner som viser når kursene-, ferier- utreiseuker- skal gjennomføres, og alt det andre som må på plass før kursene kan starte opp. Undervisningen vil foregå parallelt på spansk og norsk (Nordisk).

Straks overtakelsen av eiendommen er gjennomført, er der mange praktiske oppgaver som må gjøres. Hagen må lukes og busker beskjæres, og gresset må slås, dusjvegger må monteres på flere av badene, sykehjemssengene må byttes ut med nye senger, nye stoler til møtesalen og arbeidsbord/pulter til kursdeltakerne må kjøpes inn, før vi kan ta imot kursdeltakere og gjester.

Det første vi håper å få til av arrangementer er en ungdomsleir i Påsken allerede nå i april 2017. Vi har luftet dette med noen av ungdommene, og de ser nå på muligheten for å ta ansvaret for dette arrangementet. I tillegg til å fokusere på Påskens budskap slik vi finner det i Bibelen, vil vi tro det vil være interessant og lærerikt å oppleve litt av hvordan Påsken feires i et katolsk land gjennom Gudstjenester og prosesjoner. Vi håper og ber om at denne leiren kan la seg gjennomføre!

Fra begynnelsen av juni og ut august planlegger vi å arrangere……..Les mer på hjemmesiden Centrosarepta.no som er under oppbygning.