Styremøte på Lauklines

Tre ganger i året samles Sareptas styre til styremøte. Denne gangen ble møtet lagt til Lauklines i Troms. Vi rakk å ha mange møter og bibeltimer i området, i tillegg til selve styremøtet som var på dagtid lørdag.

En av sakene som var oppe til drøfting var bemanningssituasjonen på bibel- og opplæringssenteret – Centro Sarepta – og for arbeidet generelt i Spania. Styret er helt klare på at arbeidet sør i Europa og inn mot Nord-Afrika har høyeste prioritet. Selv om mange frivillige forkynnere og arbeidere skal brukes, er vi avhengige av å ha noen faste ansatte. Spesielt inn imot spansktalende arbeides det nå med å få arbeidere på plass. Dette er et bønneemne!

Sarepta har nå fem ansatte i forskjellige stillingsprosenter. Når styret likevel vil ansette noen flere arbeidere, så er de klar over at dette vil bli svært krevende økonomisk. Budsjettet for 2017 som ble vedtatt sist helg, viser et underskudd på ca. 300.000 kroner. Dette kan vi leve med, på grunn av at vi i 2016 bruker en del mindre på lønnskostnader enn det som var budsjettert.

Når det gjelder økonomien blir styret stående i undring og se på hvordan mange, mange står med i kallet som Sarepta har fått. Vi tror også at mange undrer seg over hvor mye møtevirksomhet Sarepta får til, med relativt små ressurser. Vi vil ikke rose oss av det, men heller takke Herren for den nåde og velsignelse som er blitt gitt oss.

Bilde: F.V : Svein Wilhelm Nessa (styremedlem), Hans Bergane (daglig leder), Johannes Kleppa (formann), Jan-Tore Olsen (Leder utland), Rolf Lavik (2. varamedlem), Asbjørn Barlaup (styremedlem), Gunnar Nord-Varhaug (1.Varamedlem), Oddvar Egeland (styremedlem), Andreas Nilsen (nestformann)